Sista akten för kampen om Fågelsången

av Ville Löfving

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslutar planarbetet för den gamla vattenverkstomten i Mariefred. Därmed kan också alla de mariefredsbor som kämpat för att bevara Fågelsången dra en lättnadens suck. Peter Hjukström är en av dem som engagerat sig och samlat namnunderskrifter.

– Det blev som vi ville. Låt oss behålla det lilla gröna vi har kvar. När man gör ett sådant här ingrepp finns det ingen väg tillbaka.

Planerna på att bygga två flervåningshus på den gamla vattenverkstomten i Mariefred slopas. Kommunen bestämde i juni att bygget inte kommer att genomföras. Det har varit en lång resa med många olika turer innan man kommit fram till det här beslutet. Dessutom har det varit ett unikt engagemang från mariefredsborna. Peter ledde tillsammans med Carl-Gustav Schalin och Lars Stenborg namninsamlingen för att bevara Fågelsången.

– Vi fick in 2821 namn. Det är den kraftigaste dokumenterade opinionsyttringen som skett i Mariefred i modern tid. Det var roligt och en fröjd att genomföra den här namninsamlingen. Jag ”bodde” nästan vid ICA under den här tiden. Det var både privatpersoner och företag som hjälpte till med det här. Gensvaret var kompakt.

Ända sedan kommunen presenterade sitt första förslag på byggnationer i Fågelsången har det alltså varit stora protester från mariefredsborna, vilket gjort att kommunen reviderade sina ursprungliga planer på exploatering av Fågelsångsområdet. Nu har man alltså också beslutat att lägga ned planarbetet för vattenverkstomten, som var den del av området som man hållit fast vid skulle bebyggas. Det skulle bli två stycken flerfamiljshus samt en park.

Peter har alltså sedan 2015, då det första förslaget från kommunen presenterades, kämpat för att man ska bevara Fågelsången som ett orört naturområde. Det uppskattade strövområdet Fågelsången som ligger nere vid vattnet mellan Herr stens väg och Slottsfogdevägen är viktigt för Mariefred menar Peter.

Lösningen att endast bygga på vattenverkstomten skulle också varit ett stort ingrepp, bland annat för att man kringgick strandskyddet.

– Kommunen planerade en allmän brygga och två stycken flervåningshus. På ritningarna såg man att man dessutom skulle anlägga en ytterligare stig utöver den som redan finns, så bygget skulle inte bara ha påverkat vattenverksområdet.

Att planerna stoppades har flera orsaker. När kommunen skickade förslaget om byggnationerna på vattenverkstomten på samråd visade det sig att Länsstyrelsen ansåg att ”det saknades förutsättningar för strandskyddsdispens”. Dessutom bedömde nämnden att ”den exploaterbara ytan minskat till en nivå där planen inte bedöms genomförbar av ekonomiska skäl” (ur Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll)

Även det här reviderade förslaget från kommunen har dessutom varit föremål för mycket motstånd bland mariefredsborna. Det är en annan anledning till att byggplanerna nu slopats, enligt Ewa Thalén Finné, ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

– Det var mycket protester mot bygget på vattenverkstomten också. Det har självklart spelat in. Opinionen och att vi inte kunde få någon strandskyddsdispens, det var de två vägande skälen. Människors åsikter spelade självklart roll.

Även Magnus Brandel, vice ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, tänker att beslutet öppnar för en bra väg framåt.

– Det jag kan säga från Socialdemokraternas sida är att vi tycker att det är ett rimligt beslut. Det är ett bra handlingsalternativ och vi har då även beaktat de synpunkter som har framkommit från medborgarna i Mariefred.

Peter Hjukström är tacksam över Länsstyrelsen utlåtande.

– Jag vill ge en eloge till Länsstyrelsen och deras naturvårdsenhet som har intagit samma position som vi.

För de som engagerat sig är det här inte bara viktigt för att man nu får ha kvar Fågelsångens naturområde. Det handlar om demokrati, menar Peter.

– Vi har äntligen fått stopp för exploateringsplanerna. Långsiktigt kan det få betydelse för att människor ser att det går att förändra saker. Det är viktigt. Vi har yttrandefrihet. Den ska man ta tillvara då det finns behov.

Anledning till att så många engagerade sig var att det är ett allmänt bekant område där människor promenerar, motionerar och lyssnar på fågelsången, säger Peter.

– Jag får en gratis konsert av fåglarna varje gång jag promenerar där.

Det finns också ett ökande medvetande och engagemang om den närmiljö vi har. Förstör man den finns det ingen återvändo, menar Peter.

– Man kan inte få tillbaka den här orörda naturen en annan dag.

Läs även:

Lämna ett svar

%d