Hökmossen blir attraktiv vinteranläggning

av Malin Rosén
Hökmossen ska göras attraktiv som en mångsidig vinteranläggning med bland annat vinterbad.

Den 29 november höll Nykvarns kommunstyrelse ett sammanträde för att besluta om kommunens vinteranläggningar. Vid mötet, som hölls inför den kommande vintersäsongen 2022-2023, beslutades det bland annat att Hökmossen ska bli en samlingsplats för vinteraktiviteter. 

Nykvarns kommun vill att kommunens vinteranläggningar ska innefatta ett stort utbud av vinteraktiviteter för alla invånare. Kommunen vill se ett mångsidigt och väl anpassat utbud för alla åldrar, och oavsett bakgrund och förutsättningar.

Därmed ska Hökmossens badplats för första gången få en brygga för vinterbad, med isvaksskydd och kommunen kommer att tillsätta resurser för att hålla isvaken öppen under hela vintersäsongen. 

Vinteranläggningarna ska innefatta många olika vinteraktiviteter för alla invånare, menar Nykvarns kommun.

Även en isbana kommer att göras på den intilliggande grusplanen för skridskoåkning. När man är ute i kylan kan det vara gott med varm mat och därför kommer kommunen också att bygga en liten grillplats med bänkar nere vid sjön. 

I serveringsbyggnaden som ligger intill badplatsen ska det finnas både vatten och värme. Utformningen av Hökmossens parkering är också något som kommunen kommer att se över då den för tillfället saknar bra framkomlighet och brister ur säkerhetssynpunkt. Kommunen vill därför säkerställa att parkeringen går att använda i räddningsväg. 

En sak som andra kommuner lägger resurser på varje år, men som Nykvarns kommun väljer att frånsäga sig helt och hållet, är plogning av den eventuella isen som kommer att ligga över sjön, Yngern. Den frusna sjön är annars en populär plats för längdskidåkning och skridskoåkning, men kommunen menar att det även här kan brista ur säkerhetssynpunkt i samband med plogning. Det är svårt att möta kraven på den säkerhet som krävs för att kunna genomföra en sådan plogning och därför avstår kommunen från det i nuläget.

Dock har Svenska livräddningssällskapet påbörjat en riskanalys. Riskanalysen ska öka vattensäkerheten i området och arbetet för att åtgärda eventuella brister har startat under hösten. Dessa åtgärder förväntas bli klara under januari månad nästa år. 

Utöver vinterbad, isar och grillplatser vid Hökmossen kommer kommunen att satsa på ytterligare ett par isbanor inne i stan. En vid Björkestaplan och en vid Valsarevägen. 

Kommunen har även gett Taxinge bygdegård föreningsbidrag för att de ska ha möjlighet att ta hand om en egen isbana där. Alla kommer att få tillgång till isbanorna och de uppmuntras av kommunen att användas i utbildningssyfte. 

Arbetet med att bygga upp isbanor är dock en lång process som kräver ett metodiskt arbete med krav på vissa omständigheter. För att isen ska lägga sig måste det ha varit en sammanhängande köldperiod. Marken måste vara genomfrusen och därefter måste isen byggas på i lager för en hållbar is. Således får omständigheterna avgöra när isbanorna  kommer att läggas. 

Läs även:

Lämna ett svar

%d