ABF Strängnäs fyller 100 år

av Katrin Nilsson
Ewa Strömberg Andreas Rau Medel framför en tavla av August Nilsson, som var en av dem som grundade ABF Strängnäs.

Det fläktar av historiens vingslag när ABF i Strängnäs firar sitt hundraårsjubileum. Många är de kunskapstörstande som skapat den här verksamheten.
– Man ville ge människor som inte hade så mycket utbildning möjlighet att studera, berättar Ewa Strömberg, som numera är pensionär men tidigare varit aktiv i ABF Strängnäs och också arbetat som studiesekreterare. 

ABF var en av de folkrörelser som genom folkbildning förändrade Sverige och byggde vårt demokratiska samhälle. Andra viktiga folkrörelser som startades vid samma tid var nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen.

En stor del av arbetet som ABF gjorde i begynnelsen gick ut på att ge människor tillgång till böcker. ABF startade många av de bibliotek som finns idag. Man hade föredrag, kulturprogram och samtalade kring olika ämnen. Det var också ett sätt för arbetarna att få insikter om sina rättigheter.

– Det var mycket studiecirklar som handlade om arbetsmarknaden, fackliga regler och arbetsmarknadslagar. Kunskap är makt, understryker Ewa. 

I ett av rummen på ABF hålls kurs i Svenska för Ukrainska flyktingar. Oksana M, Raisa Z, Lena, Ugur H, Oksana H, Lena K, Lena M.

Vi sitter i ABF:s lokaler på Källgatan och samtalar om verksamheten förr och nu. Här finns också ABF Strängnäs nuvarande verksamhetutvecklare, Andreas Rau Medel. För Andreas var det skönt att ha Eva som stöd när han började på ABF.

– Eva är min mentor. Jag har alltid kunnat fråga henne om saker här.

Andreas kommer från Botkyrka, där har han jobbat med föreningen ”En kärlek Botkyrka”, som är en mötesplats för kulturintresserade och bland annat anordnar en årlig reggae-festival. Efter det kom han till Strängnäs för att jobba med ungdomar.

– Jag fick kontakt med ABF när jag jobbade med ”Team ungdom” i Strängnäs och föreslog ett samarbetsprojekt som hette ”Level up”. 

Raisa är ledare för svenskkursen.

Tillsammans med ABF Strängnäs anordnade ”Team ungdom” sedan aktiviteter för ungdomar som förmodligen inte skulle ta del av den här typen av fritidsverksamhet annars. Man tittade på film, hade samtal, läger och andra aktiviteter. 

I ABF:s lokal i Strängnäs har man både studiecirklar som ABF anordnar själva och verksamhet som medlemsföreningarna arrangerar. Den dagen MT/Måsen var där hade man bland annat ”Svenska från dag ett” för flyktingar från Ukraina, släktforskning och sittgymnastik. 

Strängnäs ABF ingår idag i ABF Sörmland, men när man bildades 1922 var Strängnäs en egen avdelning. De orter som idag ingår i Strängnäs kommun bildade sedan också egna avdelningar allt eftersom, Åkers ABF 1927 och Mariefreds ABF 1936. Även i Stallarholmen fanns ABF senast 1928, då det finns uppgift om att avdelningen då startade ett bibliotek.

Många ABF-avdelningar hade den här typen av portabla bibliotek.

Strängnäs första styrelse bestod av August Nilsson, Per Pettersson. J. A. Lundström, G. Stavberg samt Mimmi Brolin. August Nilsson var ordförande i 10 år och hade också hand om avdelningens bibliotek. Per Pettersson skötte arbetet med studiecirklarna och den praktiska föreningsverksamheten. 

Redan från början var det mycket föreläsningsverksamhet. Några ämnen var bottenskolefrågan (den tidens grundskola), litteraturkunskap och skråväsendet. Biljetterna kostade 25 öre och arbetslösa hade fri entré. 

Folkbildningen spelade en viktig roll när den svenska demokratin växte fram. Innan fanns ingen självklar rätt till skolgång för den som inte hade pengar. De människor som tillsammans skapade ABF ville att alla skulle kunna få utbildning. Man verkade då som nu för ett demokratiskt jämlikt samhälle. 

Susanne Lanzén tycker att det är roligt att släktforska och har hittat alla släktingar tillbaka till 1752. En person i hennes släkt var den som från kyrktornet utropade ”Gud bevare min stad från eld och brand”

Idag får studieförbund och folkhögskolor som bedriver folkbildning stöd av staten genom Folkbildningsrådet. 

”Folkbildningen är ett kitt som håller samman, stärker och utvecklar det svenska samhället och demokratin. Mer än en miljon människor deltar varje år i studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet.” Folkbildningsrådet

Ann Margareta Olofsdotter leder sittgymnastiken.

Andreas tycker att han har ett fantastiskt jobb på ABF Strängnäs

– Det är roligt att träffa massor med folk. Jag gillar möten. Vi har gjort fikarummet lite mer till ett café, så man ska kunna komma hit spontant, ta en kaffe och prata. Alla är välkomna!

 

Läs även:

Lämna ett svar