Nykvarn satsar på att rusta upp Folket park

av Katrin Nilsson
Folkets park i Nykvarn invigdes 1918.

Folkets park kommer att göras mer tillgänglig och attraktiv för besökare. För att få en trevligare miljö har kommunen tagit fram en plan med en rad åtgärder. 

Folkets park i Nykvarn som invigdes 1918 är en de folkparker i Sverige som idag är bäst bevarade. Det är en av de många folkets park-anläggningarna som byggdes när folkrörelserna började växa. Arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen ville ha platser där de kunde ha sina möten. 

Arbetarrörelsen i Nykvarn hyrde först området 1911 för möten och fester. När de 1916 fick köpa marken byggde de Folkets park som invigdes 1 maj 1918. Det krävdes en stor insats från arbetarekommunen eftersom de satsade sina egna pengar och byggde själva. När parken var färdig fanns en plats både för möten, föredrag, fester och dans. 

När kommunen gjorde en inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse klassades Folkets park som omistligt. 

Nu har kommunen alltså beslutat att Folkets park ska bli mer lättillgänglig. För att få en trevligare miljö finns en plan med en rad åtgärder. Ett område där det finns utrymme för förbättringar är belysningen, så att det ska kännas tryggt att vistas i området. Kommunen vill också skapa mer välkomnande entréer till parken för att göra den mer inbjudande. Dessutom vill man göra nya lekmiljöer och möblemang som lockar besökare i olika åldrar. Tanken är att man ska kunna få en sammanhängande miljö som känns attraktiv och är tillgänglig för alla besökare. Parken ska på det här sättet inbjuda till aktiviteter och umgänge. 

Läs även:

Lämna ett svar