Nästan 10 000 fick råd om hur man sparar el

av Katrin Nilsson
25 procent av de som fick meddelandena från Strängnäs kommun gick in på sidan strangnas.smartelanvandning.se.

Kommunen vill hjälpa strängnäsborna att dra ned på elanvändningen. Efter att i slutet av oktober gått ut med ett stort sms-utskick där man tipsade om att man erbjuder hjälp för den som vill spara el, skickar kommunen nu ut en enkät för att undersöka vad människor tyckte om kampanjen. 

Det är mycket tufft för många med de höga elpriserna och risken är stor för elbrist i Sverige. Med anledning av det fick ett stort antal strängnäsbor i oktober ett sms där man uppmanades att titta på kommunens hemsida, där det finns råd om hur man sparar el.

Nästan 10 000 sms skickades ut till kommuninnevånarna. Utfallet blev att 25 procent av de som fick meddelandena blev så intresserade att de gick in på sidan strangnas.smartelanvandning.se, där kommunen lagt upp information, som man kan ha nytta av när man vill spara på el och också konsumera hållbart.

Bland annat erbjuder kommunen klimat- och energirådgivning, som vänder sig både till privatpersoner, företag och föreningar. Den här tjänsten är gratis och nås via kommunens kontaktcenter.  På kommunens hemsida ger man också tips om hur man får ner sin elförbrukning. Dessutom får man rådet att gå över till förnybar energi. 

Nu vill kommunen undersöka vad invånarna tyckte om utskicket. I enkäten finns både frågor om kampanjen och om invånarnas elanvändning. Dessutom vill kommunen undersöka i vilken mån kampanjen har påverkat den enskildes elanvändning. Svaren kommer att vara anonyma och förhoppningen är att kommunen genom enkäten kan utveckla sitt arbete med klimat- och energifrågor. 

Råd från kommunen – tre enkla åtgärder alla kan göra 
Att byta till fossilfritt elavtal är ett enkelt och ett billigt steg på vägen, som sänder en tydlig signal till elproducenter och bidrar till att sätta press för energiomställningen.

Detta kan du göra för att snabbt skapa klimatnytta och hjälpa din hushållsbudget:

• ha fossilfritt elavtal

• gör aktiviteter som drar mycket el på natten

• se över om timprisavtal passar dig

Läs även:

Lämna ett svar