Oro är en del av att vara människa

Terapeuten svarar på läsarnas livsfrågor

av Cecilia Falk

Oro över ekonomi är temat för den här läsarfrågan. Många människor känner en oro för sin ekonomi den senaste tiden med räntehöjningar, inflation och höga elpriser. En person har hört av sig och beskrivit stundtals starka oroskänslor, grubblerier och svårt att sova.

Det är en tuff situation att befinna sig i när oron för ekonomin blir stark. Den basala trygghetskänsla svajar när mina pengar kanske inte räcker till för det jag vill ha eller behöver. I rätt mängd och rätt hanterat är dock oro en bra sak, känslan kommunicerar en uppmärksamhet kring något som kanske måste angripas. Just den här situationen kan delas upp i den faktiska ekonomiska oron och själva oron i sig.

Vi börjar med ekonomin. Att skapa sig en bild av hur ens ekonomi ser ut är viktigt. Gör en budget och se hur mycket pengar du har över även om priserna stiger ytterligare. Om pengarna inte räcker till, vad kan du avvara? Boende, mat och en del kläder kan vara svårt att dra ned på så titta på vad dina pengar går till. Har du prenumerationer du kan avvara? Kan du inte betala hyran kanske du kan prata med banken eller hyresvärden. Att ta tag i den situation man befinner sig i kan i sig reducera oron. Grubblerier byts mot verklighet.

Det ligger i vår natur att jämföra oss med varandra.

Det ligger i vår natur och kultur att jämföra oss. Det kan göra att vi strävar efter att ha fler saker eller mer upplevelser, så att dra ned på tillgångarna kan vara smärtsamt. Vem blir jag då? Just nu fungerar jämförelsen åt andra hållet. Många befinner sig i samma ekonomiska situation, vi är i gott sällskap. Går det att träffas på andra sätt, knytis, alternativ till julklappar eller dela på en bil? Naturen är både gratis och läkande, en bra plats att träffa vänner i.

Vad gäller själva oron kan det vara verksamt att lära känna dig själv och dina reaktioner. Det finns mycket skrivet om oro, den här texten kan bara skrapa på ytan. Att dela sina känslor med någon man känner sig trygg med är en bra start. Försök att uppmärksamma vad det gör med dig när du känner dig bemött och bekräftad. När en så fundamental del av vårt liv som ekonomin ändras kan vi behöva få möjlighet att på djupet titta på vad vi har för värderingar i livet. Vad är viktigt i mitt liv? De värden som dyker upp brukar sällan vara relaterade till pengar även om pengar kan hjälpa till.

Genom aktivitet och rörelse har många människor känt att deras oro minskat. Om promenaden får dig att känna dig bättre, så uppmärksamma det och lägg till det till erfarenheterna över hur det känns när jag mår bra. Tacksamhet kan övas fram. Att röra sig ordentligt leder ofta också till bättre sömn. 

När känslorna och tankarna tar över kan du försöka att påminna dig om vad du faktiskt gör i situationen och vad som står utanför din makt. Det som står utanför vår makt kan behöva uppmärksammas för just det. Att dela känslan, skriva om den, lyssna på musik eller uttrycka oss på andra sätt, kan leda till en möjlighet att vara med känslan utan att bli överväldigad av den. På ett sätt är oro en del av att vara människa.

Ibland kan oron vara kopplad till en större problematik och då behöver vi stöd och hjälp för att bearbeta oron. Kontakta professionell hjälp, som hälso- och sjukvården när du känner att du inte kommer vidare själv. Undvik alkohol och droger. Hög konsumtion av det brukar skapa ytterligare problem. 


Cecilia Falk är beteendevetare och gestaltterapeut med utbildning inom MI-motiverande samtal och KBT med verksamhet i Mariefred. Välkommen att mejla din fråga till Cecilia eller MT/Måsens reporter, Cattis. mail@ceciliafalk.net, cattis@masenredationen.se

Läs även:

Lämna ett svar