Framtiden osäker för Fågelsången

av Katrin Nilsson
I Fågelsången häckar många olika arter.

Mariefredsborna kämpade för att bevara Fågelsången fram till att majoriteten i Strängnäs sa sig vilja skydda området, men åtgärderna som man nu planerar är otillräckliga, enligt David Aronsson (V).

– Man pekar ut att det här är ett intressant område, det är vad man gör. Sedan kommer det även i fortsättningen att vara upp till mariefredsborna att skydda Fågelsången. Det är precis som det har varit hittills, det är ingen skillnad alls.

MT/Måsen har tidigare skrivit om kampen för Fågelsången och om hur kommunen till slut lagt ned planerna på att bygga i grönområdet nere vid vattnet, där många fåglar häckar under sommaren. När byggnationerna först presenterades 2015 gjordes en stor namninsamling bland mariefredsborna och i somras lade kommunen efter flera turer ner allt planarbete i området. 

David Aronsson (V).

Men Fågelsången är alltså fortfarande hotad menar David Aronsson. Majoriteten i Strängnäs kommun säger sig vilja skydda området via Grön- och Översiktsplan, men enligt David är det inget hinder för framtida exploatering.

– Det ger inte ett skydd för området, mer än en viljeriktning. Vi hade hellre sett att det blev ett riktigt naturreservat.

Med en grönplan kan kommunen arbeta med sina miljömål. Här kan man definiera vilka strategier och riktlinjer man har för planeringen av grönområden. I förlängningen kan man på det sättet gynna den biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan. Grönplanen ligger till grund för översiktsplanen och den fysiska planeringen. 

Att ha en grönplan är frivilligt för en kommun. Däremot är man förpliktigade att beakta natur- och kulturvärden, stads- och landskapsbild samt miljö- och klimataspekter och där kan en grönplan vara ett effektivt arbetsredskap. 

Nu planerar majoriteten i Strängnäs alltså att göra en grönplan och peka ut Fågelsången som ett viktigt naturområde på det sättet. Problemet med det är enligt David att det inte är juridiskt bindande. 

– Ett naturreservat är till för att vara ett permanent skydd under överskådlig tid. Det är man inte intresserade av att binda upp sig för. Man märker ut det här som ett grönområde, men det öppnar också för att man ska kunna göra en exploatering här i framtiden, säger David Aronsson.

Många fåglar stannar i området över vinter. Foto: Daniel Brehmer

Enligt Ewa Thalén Finné, ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, valde man grönplan för att det var enklast, smidigast och snabbast. 

– Vi valde att inte göra ett naturreservat därför att det är en längre process. Då måste man i så fall ta fram en väldigt avancerad plan för att man inte ska begränsa möjligheten för området. Jag tänker på när barn vill åka tefat och sådant där. 

Det finns inget hinder att inrätta ett naturreservat för friluftssyften som Jägarskogen i Nykvarn eller Kronskogen i Eskilstuna. Kommunen kan själv bestämma vilka regler man vill ha för området. Det kan finnas grillplatser, motionsspår, pulkabackar och så vidare, men enligt Ewa valde man alltså bort att göra ett naturreservat för att det skulle bli en längre och dyrbarare process. 

Problemet om man vill vara säker på att bevara Fågelsången som naturområde är att en grönplan alltså kan förändras och därför inte ger några garantier för att man inte bebygger området i framtiden. 

– Det finns väl inget hinder i sig men just nu är det ju ingen som vill det, säger Ewa. 

Namninsamlingen för att bevara Fågelsången samlade 2821 underskrifter.

Det finns alltså inget skydd mot framtida exploatering av Fågelsången. Ewa är enig med David Aronsson om att det också i framtiden blir upp till mariefredsborna att skydda Fågelsången. 

– Jag kan väl säga att mariefredsborna har visat väldigt tydligt vad man tycker om den här frågan så de är ju de allra bästa väktarna av Fågelsången.

Läs även:

Lämna ett svar