Strängnäs får del av 33 miljoner för internationellt demokratiarbete

av Mariefreds tidning/Måsen
Strängnäs kommun får del av 33 miljoner för internationellt demokratiprojekt.
Strängnäs kommun är en av 12 svenska kommuner och regioner som får dela på totalt 32 miljoner 940 tusen kronor för internationella demokratiprojekt tillsammans med en partnerkommun. Kommunerna och regionerna som, förutom Strängnäs, får ta del av pengarna är Jönköping, Karlskrona, Lycksele, Norrköping, Piteå, Robertsfors, Strängnäs, Växjö, Älmhult, Umeå samt Region Stockholm och Region Västerbotten. Det är ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati som fördelar pengarna.

Pengarna delas ut inom ramen för samarbetsformen ”Kommunalt partnerskap” som innebär att en svensk kommun eller region tillsammans med en internationell motsvarighet arbetar med en gemensam utmaning. Exempelvis finns partnerskap som fokuserar på miljöåtgärder som skapar renare närmiljöer, andra arbetar för barn och ungas inkludering eller stärker jämlikhet och jämställdhet i kommunen. Alla partnerskap har ett gemensamt syfte – att stärka den lokala demokratiutvecklingen hos deltagande parterna.

– Det är glädjande att se allt fler svenska kommuner och regioner som vill bidra till att stärka världens lokala demokratiutveckling genom ett internationellt partnerskapsamarbete, säger Lena Langlet, chef för demokratisektionen på SKR.

Tillsammans med partnerkommunen Ilala i Tanzania får Strängnäs kommun medel på 2,55 miljoner kronor för demokratiprojekt inom området social hållbarhet som kommer pågå under 3 år.

Ladda ned som PDPengarna delas ut inom ramen för samarbetsformen ”Kommunalt partnerskap” som innebär att en svensk kommun eller region tillsammans med en internationell motsvarighet arbetar med en gemensam utmaning. Exempelvis finns partnerskap som fokuserar på miljöåtgärder som skapar renare närmiljöer, andra arbetar för barn och ungas inkludering eller stärker jämlikhet och jämställdhet i kommunen. Alla partnerskap har ett gemensamt syfte – att stärka den lokala demokratiutvecklingen hos deltagande parterna.– Det är glädjande att se allt fler svenska kommuner och regioner som vill bidra till att stärka världens lokala demokratiutveckling genom ett internationellt partnerskapsamarbete, säger Lena Langlet, chef för demokratisektionen på SKR.

Lena Langlet, chef för demokratisektionen SKR
Lena Langlet äe chef för demokratisektionen SKR.

Ett kommunalt partnerskap är ett internationellt samarbete som innebär att en svensk kommun eller region tillsammans med en internationell motsvarighet arbetar med en gemensam utmaning. Genom ett partnerskap kan svenska kommuner och regioner göra skillnad i världen samtidigt som de själva får del av nya metoder, kunskap och verktyg genom det globala utbytet. Att ta del av varandras kunskaper och lärdomar hjälper till att lösa utmaningar på såväl lokal som på global nivå. Det är ICLD som beviljar medel till partnerskapsamarbeten. Verksamheten är en del av svenskt utvecklingssamarbete och finansieras av Sida.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå. Detta görs genom att etablera internationella samarbeten där organisationen bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner. ICLD driver också utbildningsprogram och forskning inom demokratiområdet.

Läs även:

Lämna ett svar