Attraktivare miljö runt Strängnäs resecentrum

av Katrin Nilsson
När området runt resecentrum i Strängnäs är färdigutvecklat är det tänkt att det ska finnas service, mötesplatser, arbetsplatser och bostäder.

I en ambition att göra området kring Strängnäs resecentrum mer levande, vill kommunen undersöka hur man kan etablera verksamheter där, som gör området attraktivare för Strängnäsborna. 

När området är färdigutvecklat är det tänkt att det ska finnas service, mötesplatser, arbetsplatser och bostäder. Tanken är att det ska kunna vara en knutpunkt på samma sätt som Strängnäs centrum redan är. 

Nu kommer kommunen i första skedet göra en strukturplan för området. Bakgrunden är att kommunen enligt översiktsplanen har ambitionen att förtäta områdena kring kommunens två tågstationer, varav Strängnäs station är en. Arbetet inleds nu med att skapa förutsättningar för framtida detaljplanering. 

Strängnäs resecentrum invigdes 2017. Idén var då att skapa en trivsam plats där resenärerna kunde ta en kaffe och i lugn och ro innan de for vidare med tåg och buss, men undersökningar som kommunen gjort visar att Strängnäs resecentrum av många upplevs som otryggt och stökigt.  Åtgärder har vidtagits för att förbättra miljön inne i resecentrum och nu vill kommunen också utveckla området runtikring. 

Förhoppningen är nu också, att ifall området kring resecentrum blir attraktivare kommer det också att gynna både det kollektiva resandet samt gång och cykeltrafiken. I förlängningen kommer det att bidra till kommunens hållbarhetsmål.

I den här första planeringen kommer det göras ett utkast för hur gator, mötesplatser, byggrätter, arbetsplatser och servicefunktioner ska fördelas. Här ska också finnas ett förslag på grön- och blåstruktur. Det betyder att kommunen i planeringen av området gör plats för sammanhängande system av parker, natur och vatten. På det sättet vill man öka hållbarheten och värna om livsmiljön för djur och växter. 

Den strukturplan man ska göra nu kommer inte att vara juridiskt bindande utan vara ett arbetsunderlag till kommande arbete med detaljplanerna. Arbetet med strukturplanen bedöms vara klar under 2023.

Läs även:

Lämna ett svar