Kan Läggesta station bli en naturnära oas med mysigt café?

av Katrin Nilsson
Det kom in många synpunkter och önskemål när kommunen frågade vad man ville ha på platsen. Foto: Anders Larsson

Svaren i den medborgarenkät som Strängnäs kommun nyss gjort angående Läggestaområdet i Mariefred har just kommit in. Kommunen har samlat in synpunkter om Läggesta station genom personliga intervjuer, dialogkarta och enkäter. Just nu sammanställer man resultatet.

– Det var ganska mycket som var väntat, som vi själva tänkt på, när vi varit där och tittat. Man vill till exempel ha bättre vägar och effektivare belysning. Sen finns det önskemål om olika typer av funktioner som vårdcentral, gym, kiosk, livsmedelsbutik och förskola, berättar Victoria Jacobsson, planarkitekt på Strängnäs kommun. 

Idéerna om vad som skulle kunna finnas på Läggesta station är många. Mariefredsborna vill ha allt från café till handelsträdgård.

– Det har kommit in en hel del svar, så det tar lite tid att få en översyn. 

Om man ser till önskemålen om apotek, cykelverkstad, elbilsplatser, gym och turistbyrå tonar det fram att mariefredsborna helt enkelt vill ha en trevlig, funktionell plats där de kan vänta på buss och tåg, utföra ärenden och ta en fika. Man har också tankar om hur miljön ska upplevas på stationen, att det ska vara uppvärmt, bättre belyst och kännas tryggare och trevligare att vistas där. 

Victoria Jacobsson är planarkitekt på Strängnäs kommun. Foto: Privat

Några förslag som varit vanliga är önskemål om en livsmedelsbutik, väntsal, mack, elbilsplatser och café. 

De som har svarat har också tänkt på naturen runt stationen och både kommit med förslag om handelsträdgård och velat värna och bevara de omkringliggande grönområden som finns i anslutning till stationen idag. 

Synpunkterna ligger i många fall i linje med vad kommunen kommit fram till i den förstudie man tidigare gjort. I förstudien beskriver man Läggesta stationsområde som en levande mötesplats med väntrum och kommersiella ytor där det också kan finnas kulturutbud och samhällsservice. Här finns dessutom en park och flera nya byggnader med livsmedelsaffär och bostäder. 

Victoria tycker att det är genomtänkta idéer som de har fått in från kommuninnevånarna.

– Jag försöker att inte värdera, men jag förstår alla synpunkter som kommit in.

Sedan är en del sådant som inte omfattas av den detaljplan de ska ta fram nu, som bättre belysning i området runt stationen. 

Ett uppvärmt väntrum och ett café var något som många gärna ville ha på stationen. Foto: Anders Larsson

– Vissa delar är redan detaljplanerade. Vad det gäller det behöver vi lyfta frågan internt och se att de här synpunkterna kommuniceras. 

Detta var en enkät för att få input till det kommande detaljplanearbetet. Nu är det många avväganden som ska göras innan man kan gå vidare till samrådet, då mariefredsborna kan komma med synpunkter på ett förslag som kommunen presenterar. Samrådet äger rum under andra halvan av 2023.

– Då kommer kommuninnevånarna att få tycka till formellt, förklarar Victoria.

Kommunen fick in 120 förslag.

– Det som har varit bra är att det har varit väldigt många deltagare. Vi är inte klara med detaljplanen så det var jätteviktigt att vi fick de här synpunkterna nu innan vi har samråd.

I kommunens förstudie har man gjort en vision för hur området skulle kunna se ut.

I slutändan kommer projektet också vara avhängigt av vilken budget man får, understryker Victoria. 

– Det är kommunen som styr projektet. Vi har ingen privat exploatör så det är därifrån pengarna kommer.

Kommunen gör också bland annat bullerutredningar och naturvärdesinventering. Tillsammans med idéerna och synpunkterna från medborgarna och förstudien kommer de undersökningarna att ligga till grund för förslaget på detaljplan. Nästa steg är alltså att förslaget kommer ut på samråd där alla kommuninnevånare har möjlighet att komma med förslag. 

I förstudien beskriver man hur Läggesta stationsområde kan bli en levande mötesplats med väntrum och kommersiella ytor, där det också kan finnas kulturutbud och samhällsservice.

Läs även:

Lämna ett svar