Kvarnkrysset överlämnar nycklarna till SEEL

av Malin Rosén
Den prototyp som låg till grund för byggnationen av Nykvarns byggnad.

Under tisdagen den 20 december lämnade Kvarnkrysset över nycklarna till det nybyggda testcentret SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory AB). SEEL är ett investeringsprojekt där stat, akademi och näringsliv ska samverka för att bidra till utvecklingen av framtidens fordonsteknik. Under tisdagen överlämnades nycklarna till fastigheten och därefter firades invigningen med tårta, glögg och tilltugg. 

Kvarnkrysset är ett nybildat bolag som ägs av Nykvarns kommun och Kilenkrysset AB. 2017 lanserades idén om SEEL och 2020 tecknade Kvarnkrysset avtal om att bygga testcentret. SEEL kommer att fungera som en så kallad testbädd (demostrations- och testmiljö) där flera aktörer kommer att samarbeta för att utveckla hållbara lösningar och batterier för nästa generations elbilar, lastbilar, bussar och andra fordon. 

Den 2 500 kvadratmeter stora fastigheten byggdes och ägs fortfarande av Kvarnkrysset, medan det statliga forskningsinstitutet RiSe – Research Institutes of Sweden – äger 60 procent av SEEL och Chalmers resterande 40 procent. Akademi, institut och industri kommer att driva och finansiera SEEL:s verksamhet tillsammans. 

Hittills har SEEL upprättat tre anläggningar – en i Nykvarn, en i Borås och en i Göteborg. Totalt har cirka 1,3 miljarder investerats i de tre byggnaderna och cirka 200 miljoner kronor investerades i Kvarnkryssets anläggning.

Gunilla Lindstedt (Nykvarnspartiet) som nu är före detta ordförande i Kommunstyrelsen, lämnade över nycklarna till lokalerna tillsammans med Jan Persson, VD för Kilenkrysset. För Gunilla var det hennes sista uppdrag som kommunstyrelsens ordförande innan hon lämnar över ämbetet till Anders Önbäck, (Socialdemokraterna) som tar över hennes ämbete. I ett inlägg på Facebook skriver hon att hon var stolt över att få avsluta sin tjänst på det här sättet och att projektet har varit viktigt för Nykvarnspartiet, som var kommunens ledande parti när avtalet tecknades. 

Läs även:

Lämna ett svar