Nykvarn satsar på trygghet för att förebygga brotten

av Malin Rosén

Nykvarns kommun växer kraftigt och så gör även gängkriminaliteten i den tillhörande Stockholmsregionen. I Nykvarns närmsta grannkommun, Södertälje, har dödsskjutningarna och brottsligheten skapar stor oro bland invånarna i såväl Södertälje som i Nykvarn. För förebygga kriminaliteten bland unga och för att öka samt bibehålla tryggheten, pågår det därför ett omfattande trygghetsarbete i Nykvarns kommun.

Zacharias Tjäder är Nykvarns kommuns säkerhetschef och enligt honom har kommunen lyckats hålla nere brottsligheten genom att bland annat satsa på förebyggande åtgärder såsom trygghetsvandringar, insatser bland barn och unga, samt genom att skapa engagemang hos föräldrar.

Trygghetsvandringarna sker två gånger per år i samverkan med bland annat polisen och olika aktörer som har makt att förändra eller påverka samhällsplaneringen. Tillsammans går de en bestämd rutt för att se om det finns saker i området som kan förbättra tryggheten för individerna som vistas på platsen. 

– Det ger många bra perspektiv och vi kan se saker som man annars kanske hade missat, som till exempel att det saknas belysning på vissa ställen. Nästa gång ska vi dock satsa på att ha med ungdomar, framförallt tjejer, som utifrån deras perspektiv kan se vad det är som behövs åtgärdas eller sättas in för att de ska känna sig säkra, säger Zacharias. 

“Det är jättefint med ideella krafter som är grymma och fortsätter”, säger Zacharias.

Fokuset på ungas trygghet är avgörande i arbetet med att förhindra framtida brottslighet, enligt Zacharias. Kommunen arbetar därför tätt ihop med polisen i syftet att komma åt och fånga upp de ungdomar som behöver hjälp och vägledning så tidigt som möjligt.

– Det är inte så att kommunen är trygg bara för att, utan det är för att vi arbetar aktivt med att upprätthålla den. Om man tittar på en individ som börjar att begå ett flertal brott vid 14 års ålder, en så kallad “multi offender”, hinner den begå väldigt många brott fram tills att den är 20 år. Varje sådan individ som vi kan fånga upp är en jättevinst för samhället då det innebär att vi lyckas förhindra ett stort antal brott, säger Zacharias. 

En annan satsning som kommunen gjorde i slutet av november var hålla i en Trygghetskväll tillsammans med journalisten och författaren Lasse Wierup, som har skrivit böckerna Svensk maffia och Gangsterparadiset. Kommunen bjöd då in alla som ville komma samt alla föräldrar på Lillhagaskolan och Grannsamverkan. Samtalet handlade om lokala exempel på den komplexa utvecklingen av grov brottslighet som har skett i Sverige. 

Sedan 2021 har Nykvarns kommun också infört en tradition av dela ut priser till kommunens bästa nattvandrare. Priset går till tre skolklasser vars vårdnadshavare har deltagit i nattvandring och bidragit till ökad trygghet i kommunen. Syftet är att genom vuxnas engagemang och omtanke skapa trygghet för barn och ungdomar.

– Det är jättefint med ideella krafter som är grymma och fortsätter. Nattvandringen fångar upp mycket av den problematik som har varit. De har till exempel avbrutit slagsmål och kunnat prata mycket med ungdomar som driver runt och inte har något att göra, säger Zacharias.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, den 15 december, tilldelades årskurs 7D första pris på 5000 kronor för bästa nattvandrande föräldrar.

I förstudien beskriver man hur Läggesta stationsområde kan bli en levande mötesplats med väntrum och kommersiella ytor, där det också kan finnas kulturutbud och samhällsservice.

Läs även:

Lämna ett svar