Böckerna om Maja blir kursmaterial

av Katrin Nilsson
Carina Eriksson har skrivit serien om Maja i Biskopsgården.

Carina Eriksson, som skriver serien om Maja i Biskopsgården, har nu fått besked att Strängnäs kommun kommer att köpa boken för att använda i undervisningen. 

Det är en historisk bok om flickan Maja, som 1890 flyttar med sin familj till Biskopsgården i Strängnäs. Historien är baserad på biskopfamiljen Ullmans liv. De flyttade till Strängnäs från Göteborg när pappan i familjen, Uddo tillträdde som biskop. Ullmans är som så ofta vid den här tiden en stor familj och Maja har åtta syskon i åldrarna ett till sexton. 

Den första boken som getts ut i serien.

Eftersom Carina jobbar som guide har hon goda kunskaper om Strängnäs historia. Idén till böckerna om Maja fick Carina 2018, när hon och andra guider var inbjudna för att titta på Biskopsgården. Där fanns också alla skisser och planlösningar framlagda, ända tillbaka till sextonhundratalet. Bland alla dessa papper hittade Carina en folder som hette ”Barn i Biskopsgården”. Den visade sig innehålla berättelser från en av döttrarna Ullman. Hon beskrev sitt liv på Biskopsgården. Carina beslutade sig för att använda hennes historia, illustrera den och skriva en serie historiska barnböcker. 

“Maja i Biskopsgården: Silvertjuven på Göta Kanal” är den första boken som getts ut i den serie av fem som Carina nu jobbar med. De övriga håller Carina fortfarande på att illustrera. Den första kommer nu alltså att användas i skolundervisningen i Strängnäs kommun, där man också tagit fram ett lärarmaterial.

Läs även:

Lämna ett svar