Narkotika ökar bland unga i Strängnäs kommun – kan vara 13 år gamla

av Malin Rosén

I Mariefred har polisen hittat flera spår av narkotika på förskolor.

Droganvändning bland unga är nu ett stort och utbrett problem i Strängnäs kommun. Strängnäs kommunpolis har ertappat 13-åringar med narkotika och ett flertal offentliga byggnader såsom förskolor har blivit drabbade av narkotika i sandlådor, vandalisering, glassplitter och kvarlämnade föremål från droganvändning.

Två gånger per år har polisen lokala BRÅ-möten (Brottsförebyggande rådet), vilket fungerar som ett samverkansformun mellan lokala och kommunala aktörer. Bland annat närvarar polisen, socialtjänsten, skolan och andra lokala aktörer såsom idrottsföreningar och kyrkan för att ge en lägesbild av brottslig aktivitet och andra problem i området. Per Bergström är tillförordnad kommunpolis i Strängnäs kommun, och enligt honom ser de en problematisk utveckling. 

– Det är mycket droger i Mariefred och generellt har det ökat i hela Strängnäs kommun. Det är oroande och mycket bekymmersamt att det har gått ner i åldrarna. I vårt polisområde har vi stött på 13-åringar med narkotika. Nu har vi alla ett stort ansvar att försöka upptäcka det här och se till att de får hjälp med att bli av med sitt missbruk, säger Per.

I Mariefred har polisen hittat flera spår av narkotika på förskolor. Bland annat hittade man hasch i en sandlåda. Spår av droger har även hittats bakom Mariefreds bibliotek och församlingshem. Anci Näslund är pedagog vid Mariefreds församling och enligt henne hade de problem bakom församlingshemmet under sommaren.

– Vi vet inte säkert vad som försiggick men vi hittade mycket spår av droger.  Till slut satte vi upp en rörelselampa och då slutade det, säger Anci Näslund. 

Enligt kommunpolisen Per Bergström ökar narkotika bland unga.

Per Bergström menar att narkotikan som florerar bland de unga inte behöver vara pulver utan det kan vara hasch, amfetamin och tabletter. Preparaten är många och polisen har sett att både tillgången och attityden till droger bland unga har förändrats. – Vi har sett att det har skett en attitydförändring. Det har normaliserats på många sätt och där har vi alla ett stort ansvar i hur vi pratar om droger. Det är jättesvårt att angripa och för oss att upptäcka, så det krävs att hela samhället hjälps åt.  Sedan är det oerhört viktigt att man är nyfiken på sitt barn. Att man försöker ta reda på vad som händer och vilken umgängeskrets de har. Är man orolig – våga ta hjälp. Det finns hjälp att få och man kan alltid gå via skolan, säger Per. 

Marita Andersson arbetar som trygghetssamordnare vid Strängnäs kommun och på Beroendecentrum Ung har de sett en ökad tillströmning av unga med en missbruksproblematik. De har även sett att användningen av lustgas har ökat lavinartat, vilket inte är olagligt att köpa men kan vara farligt och orsaka frysskador och nervskador. 

– Det handlar mycket om att gå ut i skolorna med information. I år har all skolpersonal fått en utbildning om droger och användning. Vi tror att man kan göra mycket i skolan och försöker ständigt hitta flera sätt för att nå ut till både ungdomar och föräldrar, säger Marita.

Kommunen har även tillsatt socialfältare och fritidsfältare som kan bygga relationer med ungdomarna och fånga upp de som behöver hjälp. De försöker också att tillsätta åtgärder som kan trygga olika offentliga platser. Men även om platsen blir fredad från vandalisering och drogbruk brukar själva problemet sällan försvinna, snarare förflytta sig, enligt Per. Polisen har dock nått framgångar och arbetar ständigt för att förbättra insatserna och kartlägga problemet. 

– För några år sedan gjorde vi ett jättetillslag. Vi arbetar hela tiden med det här och försöker hitta nätverkspunkterna, men mörkertalet är jättestort. Även om vi stöter på 15-åriga killar kommer vi inte åt tjejerna på samma sätt. Det är något vi på polisen jobbar mycket med, säger Per.

Läs även:

Lämna ett svar