Strängnäs kommun sänker temperaturen för att förhindra elbrist

av Malin Rosén
Strängnäs kommun vill bidra till att minska risken för en elkris.

Sverige befinner sig i ett tufft läge vad det gäller energisituationen. Enligt Energimyndigheten är läget så pass ansträngt att det finns risk för en nationell elbrist.

Elen skulle isåfall inte att räcka till hela Sverige – alla timmar på dygnet. Genom att sänka temperaturen i sina verksamhetslokaler vill Strängnäs kommun bidra till att minska risken för en sådan kris. 

Energimyndigheten har uppmanat samtliga kommuner och svenska hushåll att ta gemensamma krafttag för att spara på elen. Trots att Strängnäs kommun har ett låst elpris vill kommunen hjälpa till för att reducera elkonsumtionen. Strängnäs kommun kommer således att sänka temperaturen med en grad i sina verksamhetslokaler. Det innebär att lokalerna kommer att ha en temperatur på högst 20 grader. Dock utesluts lokaler inom vård och omsorg från denna sänkning. Kommundirektören Lars Ekström kommenterar saken på Strängnäs kommuns hemsida. 

– Tillsammans med resten av samhället kan vi bidra till att förbättra situationen genom att sänka temperaturen med en grad i våra verksamhetslokaler. Vi vill undvika att belastningen på elnätet ska bli för hög och att delar av Sverige drabbas av frånkoppling, säger Lars. 

Strängnäs kommun sänker temperaturen med en grad i sina verksamhetslokaler.

Om Sverige skulle drabbas av elbrist kan de största elnätsföretagen beordras att genomföra en manuell förbrukningsfrånkoppling av el. Strömavbrottet skulle vara under ett visst antal timmar med undantag för livsnödvändiga verksamheter som vård och reningsverk för dricksvatten.

Den värmesänkning som görs i Strängnäs kommun gäller bland annat skolor, förskolor, träningshallar och kommunhuset. Äldreboenden kommer dock inte att få sänkt temperatur. 

Verksamhetslokalernas ventilationsrutiner kommer även att ändras för att reglera elkonsumtionen.

Enligt kommunens beräkningar kommer temperatursänkningen inte att ha en större påverkan på den upplevda värmekomforten, den kommer att spara en hel del energi. Sänkningen innebär att kommunen sparar in fem till sex procent av värmekostnaderna, vilket motsvarar 30 villors hela energiförbrukning under ett år. 

Lars menar att kommunens sänkning av energiförbrukning även kommer att hjälpa Sveriges grannländer. 

– När Sverige kan exportera fossilfri el minskar användandet av el från gas och olja på kontinenten. Det är bra för miljön och även för ekonomin, både nationellt och internationellt, säger Lars.

Även privatpersoner uppmanas att se över sina vanor och hjälpa till att dra ner på elanvändningen. Energimyndigheten menar att varje kilowatt spelar roll och vill råda alla till att försöka att använda el vid rätt tid på dygnet, sänka värmen inomhus, använda mindre varmvatten, samt stänga av apparater och släcka lampor. 

Läs även:

Lämna ett svar