Din julgran kan förbättra livsmiljön för fiskarna

av Katrin Nilsson
I Strängnäs kan du lämna din julgran på återvinningsstationen vid Nygatan, kommunhuset.

Nu kan din gran göra nytta också efter att ha spritt skönhet och glans över julfirandet. Strängnäs kommun erbjuder sig att ta hand om granen för att sänka ner den i vattnet. Fiskarna kan då använda den som skydd och – barnkammare. 

Miljöerna i många vatten är idag fattiga på vegetation och i stadsmiljöer saknas ofta död ved på sjöbotten. Det här gör att många fiskar, som gädda, gös och abborre har svårt att hitta bra miljöer där de kan leka. 

Ett sätt att komma åt det problemet är att sänka ner så kallade risvasar, vilket helt enkelt är döda träd eller grenar som i vattnet kan bilda en gynnsam miljö för fiskarna. Risvasar gör att fiskarna kan klara sig mycket bättre.

Du kan lämna din gran på återvinningsstationen vid Slottsbrinksvägen i Mariefred.

Det går bra med vilka träd eller grenar som helst, men barrträd har den fördelen att de inte bryts ned lika fort som lövträd. Dessutom kan fiskarna fästa sin rom på trädets barr. 

Granen sänks ner i vattnet med hjälp av en tyngd. Om det är is på vattnet kan man lägga träden på den. Granarna sjunker sedan när isen smälter. 

Nu erbjuder sig Strängnäs kommun alltså alla att lämna sina julgranar för att användas till att göra risvasar. Granarna kan tas emot fram till 15 januari. De granar som man vill samla in är obesprutade granar eller rödgranar. Däremot kan man inte använda Kungsgranar eftersom de är alltför besprutade. Övriga granar kan man som vanligt lämna till återvinningsstationerna. 

På dessa återvinningsstationer kan du lämna din gran 2-15 januari:

Strängnäs: Återvinningsstationen vid Nygatan, kommunhuset.

Mariefred: Återvinningsstationen vid Slottsbrinksvägen.

Stallarholmen: Återvinningsstationen vid Överselövägen.

Åker styckebruk: Återvinningsstationen vid Lohes väg.

Platserna kommer att vara tydligt utmärkta.

Läs även:

Lämna ett svar