25 föreningar får dela på stödet för folkhälsan

av Cattis Hurtig
Mariefreds hembygdsförening tilldelas 20 000 kronor.

Föreningsstöd på en halv miljon kronor har tilldelats lokala föreningar i Strängnäs kommun av teknik- och fritidsnämnden. 25 stycken lokala föreningar fick dela på pengarna. 

Under 2022 fick nämnden ta emot 27 ansökningar, varav 25 föreningar i kommunen tilldelats stödet. Bidraget är för arrangemang och aktiviteter som gynnar folkhälsan och kommer att bli en del av programmet under 500-årsresan genom dåtid, nutid och framtid. 

43 procent av halvmiljonen har gått till föreningar som arrangerar idrottsaktiviteter, varav IFK Mariefred beviljades 40 000 kronor. 35 procent av pengarna gick till kulturarrangemang och 20 procent till föreningar som kommer att arrangera föreläsningar och andra aktiviteter för att främja folkhälsa. I princip hade samtliga kommundelar ansökt om bidrag och pengarna fördelades mellan Strängnäs, Stallarholmen och Mariefred. Kriterierna för att ansöka om föreningsstödet var bland annat att ha minst tio aktiva medlemmar, kunna bidra till ökad folkhälsa och utföras under 2023. 

Här är delar av föreningsstödet som beviljats av teknik- och fritidsnämnden:

  • Föreningssamverkan i Strängnäs kommun får 50 000 kronor
  • Friskis & Svettis, Strängnäs, 5000 kronor
  • Drömfabriken i Stallarholmen, 20 000 kronor
  • Ljus framtid i Mariefred, 15 000 kronor
  • Strängnäs innebandyklubb, 40 000 kronor
  • Mariefreds hembygdsförening, 20 000 kronor

De flesta föreningar som sökt bidraget och som uppfyllde kriterierna fick bidrag för sina projekt. 

Om planerna går i lås kommer Mariefreds hembygdsförening att sätta upp och förbereda en utomhusteaterföreställning om Gustav Vasas liv på Callanderska gården.

– Vi planerar en utomhusteaterföreställning i Callanderska gårdens trädgård, men i dagsläget är inte allt spikat ännu. Förmodligen kommer vi att behöva vädja till ideella krafter för mer bidrag eftersom vi fick lite mindre än vi räknat med. Det var många föreningar som sökte och som vill bidra till folkhälsan och delta i programmet i år, säger Lillemor Källrot, suppleant i hembygdsföreningen. 

Läs även:

Lämna ett svar