Nu kan du välja skola i Strängnäs kommun

av Katrin Nilsson
Skolvalet är mellan 23 januari och 12 februari.

För de som inte har funderat över skolvalet inför höstterminen är det dags att göra det nu. I Strängnäs kommun finns både kommunala skolor och friskolor. Om man vill välja en kommunal skola kan man göra det via kommunens hemsida. För att välja en friskola behöver man kontakta respektive skola för information. 

De barn som börjar förskolan eller startar årskurs tre eller sex på en skola där det inte finns efterföljande årskurs får nu information hem till sin vårdnadshavare. 

Vårdnadshavaren har möjlighet att välja skola i hela kommunen. Om fler väljer en skola än antalet platser tillåter, kan kommunen bedöma vem som har förtur utifrån närhetsprincipen. Kommunen kan också åberopa andra lokala principer, men de får inte stå i strid med närhetsprincipen som innebär att ett barn har rätt att gå i en skola på rimligt avstånd. Närhetsprincipen innebär dock inte att man har rätt att gå i den allra närmaste skolan. 

Montessoriskolan i Strängnäs.

Väljer man en friskola kan urvalet ske på annat sätt. Friskolan kan avgränsa sin utbildning till en speciell målgrupp och de har också en större frihet att prioritera vid antagningen. Vanligt är att de prioriterar utifrån kötid, geografisk närhet och syskonförtur. För att vara säker på att få en plats bör man därför gardera sig genom att också välja en kommunal skola. 

Skolvalet är mellan 23 januari och 12 februari. Vårdnadshavare till barn, som ska välja skola kommer att få information under vecka tre. De som väljer nu är alltså vårdnadshavare med barn som börjar förskoleklass, eller nu går i årskurs tre eller sex på en skola som saknar de högre årskurserna. 

Informationsmöten på skolor i Strängnäs

På mötena får du information om hur skolorna arbetar och hur fritidshemmen är organiserade. Efter mötena kan du gå runt i lokalerna och titta lite närmare på verksamheten.

När:

16/1 Finningeskolan 17.00

17/1 Paulinska skolan 18.00

18/1 Vasaskolan 18.00

19/1 Karinslundsskolan 17.00

Var: Informationsmötet sker i matsalen på respektive skola. På Paulinska skolan är mötet i Paulinska salen.

Läs även:

Lämna ett svar