Gripsholms trädgårdsstad – förhoppningsvis inflyttning i slutet av 2024

av Katrin Nilsson
Martin Kruus från Kruus Hus.

Gripsholms trädgårdsstad är byggprojektet som ska förena naturnära miljö med småstadslivet. En överklagad detaljplan som behövde göras om har resulterat i att byggstarten kan bli tidigast 2024.
– Detaljplanen kan överklagas igen, men vi är lite försiktigt positiva till att den nu ska gå igenom, säger Martin Kruus, från Kruus Hus.

Kruus hus äger marken och planerar att bygga runt 300 bostäder på det 7,5 hektar stora området. Tanken är att ”Gripsholms trädgårdsstad”, som man kallar det, ska bli en del av Mariefred och smälta ihop med den nuvarande stadsmiljön. Området börjar vid hål ett och fortsätter till hål två på nuvarande golfbanan. Exakt hur området ska se ut är inte klart, men enligt de skisser man har gjort nu blir det 11 kvarter med olika karaktär. Det blir både radhus, parhus, stadsvillor och flerfamiljshus. 

Husen man har ritat nu är fortfarande på idéstadiet och det är inte säkert att det är så här det kommer att se ut. Det dröjer också ytterligare innan man kan lämna in en intresseanmälan för att bo i området.

– Nu väntar vi alltså på att detaljplanen ska bli klar. Blir den färdig i vår kan inflyttning som bäst bli i slutet av 2024, säger Martin.

Här på golfbanan planeras nya Mariefredskvarter.

Hur fördelningen av boendeformer kommer att se ut är inte heller avgjort. 

– Vi bygger villor och bostadsrätter, men vi har inte bestämt om vi ska bygga hyresrätter. I så fall lämnar vi eventuellt över till någon annan entreprenör som förvaltar och äger dem. V har lite hyresrätter sedan tidigare, så vi kan mycket väl ha dem kvar också.

Att bygga hyresrätter när det är lågkonjunktur kan vara förtänksamt, menar Martin. 

– Det finns alltid behov av hyresrätter. Är det lågkonjunktur är det bra. Det gäller att ha några ben att stå på när man bygger. Ibland går villor mycket mer, som under pandemin till exempel, och i vanliga fall går det mycket radhus.

Hur stor andel av hyresrätter det blir avgörs alltså delvis av hur konjunkturen ser ut vid byggstarten.

– Om man hade byggt idag skulle det ha blivit fler hyresrätter, men nu ska vi ju inte komma igång och bygga förrän om ytterligare ett år.

Översiktsskiss över Gripsholms trädgårdsstad.

Det finns inga planer på ett regelrätt centrum utan området är tänkt att vara en del av Mariefred. Vilka verksamheter som kommer finnas är beroende av vilka som vill starta i området. 

– Det kommer att finnas möjlighet att etablera en restaurang och det finns även plats för skola om det är någon som är intresserad av det. 

Området kommer också att ha ytterligare affärslokaler, där det är möjligt för företag att etablera olika verksamheter. Kruus hus byggde tidigare Ekviken. Där gjorde man så kallade Bokaler. I Bokalerna hade bostadsrätterna en lokal längst ned. Den kunde man välja att använda till affärsverksamhet, hyra ut eller bara bo i. Detta koncept kommer man också ha här, berättar Martin.

– I Ekviken är det bland annat några som öppnat en verksamhet med blommor och det finns också en restaurang. Det är jätteroligt om det kommer sådana saker. Den här typen av verksamheter skulle man vilja främja mer. Det är dock svårt att tvinga folk att göra det, så konceptet med Bokaler kommer vi köra vidare med.

Översiktsskiss över Gripsholms trädgårdsstad.

Nu väntar man alltså på detaljplanen innan man kan börja sälja husen. 

– Förhoppningen är att den kan vara klar i vår. Då kan vi börja sälja årsskiftet 2023-24.

Läs även:

Lämna ett svar