Anders Härnbro blir representant i Södermanlands läns miljö- och klimatråd

av Katrin Nilsson
Anders Härnbro (S) tillsammans med Nasra Ali (S).

Anders Härnbro (S) väljs av kommunstyrelsen i Strängnäs kommun att representera Strängnäs i ”Södermanlands läns miljö- och klimatråd”. Rådet är tänkt att vara ett forum där man kan samtala om vilka åtgärder som behöver göras i länet. Här ska man samarbeta för att kunna nå de 16 nationella miljökvalitetsmålen.

”Södermanlands läns miljö- och klimatråd” bildades av länsstyrelsen år 2015. Tanken var att de medverkande skulle koordinera arbetet med miljö- och klimatfrågor i hela länet. De som är med i rådet är bland annat kommuner, skolor, LRF med flera aktörer med speciellt fokus på miljö- och klimatfrågor.

Rådet ska vara ett stöd och en resurs för att man ska kunna genomföra det åtgärdsprogram som Länsstyrelsen i samarbete med andra aktörer tagit fram för att man ska kunna nå miljömålen. 

I ”Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö”, som Södermanlands länsstyrelse beslutade om förra året har man satt upp en rad mål. De är uppdelade i 39 åtgärder som man delat upp i områdena begränsa klimatpåverkan, levande skogar och landskap, hållbart samhälle och livskraftiga vatten. 

Anders Härnbro kommer nu alltså att vara Strängnäs kommuns representant i ”Södermanlands läns miljö- och klimatråd”. Som MT/Måsen tidigare skrivit om står rådet inför stora utmaningar då länsstyrelsen vid utvärderingen av förra årets arbete konstaterade att få av de miljömål som man hade tagit fram ser ut att kunna nås till 2030 – om inte en dramatisk omställning genomförs. 

Läs även:

Lämna ett svar