Stadsparken i Mariefred fortsätter växa

av Katrin Nilsson
Stadsparken fortsätter växa.

Nu står fem stycken hus vid Stallarholmsvägen i tur att byggas av Derome fastigheter. Intresset för husen i Stadsparken har varit stort och nu finns möjlighet att lämna in en intresseanmälan för att slå ner sina bopålar i de här nybyggda stadskvarteren.

Kvarteret som ska byggas mellan Stallarholmsvägen och Innervägen har fått namnet Vallmohagen. Det kommer att bli två stycken villor på 122 respektive 79 kvm och tre radhus på 122 kvm. Hela området Stadsparken är designat för att kunna ta vid där Mariefreds stadskärna slutar. Det är ett- eller tvåvåningshus i trä. De här husen blir inget undantag. Det blir smala gränder och små ombonade trädgårdar. Hela stadsparken har en färgskala där ett antal nyanser återkommer och när man målar de här husen kommer man också att utgå från den färgpaletten. 

I Vallmohagen planeras fem hus.

Att Stadsparken kom till beror på en markanvisningstävling som utlystes av Strängnäs kommun 2007. Man ville bygga fler bostäder utan att ändra karaktären på staden. Härifrån kom alltså idén att bygga kvarteren i Stadsparken som inte är längre ifrån stadskärnan än att bostäderna har utsikt över slottet och kyrkan. Kjell Forshed och Ingrid Moberg på Arkitektbyrån Brunnberg & Forshed hade på uppdrag av Derome gjort det förslag som sedan vann tävlingen. Området började byggas 2011.

Kjell Forshed var alltså en av arkitekterna för området som fick uppdraget att helt enkelt bygga ”mer av Mariefred mitt i Mariefred”. Stadsparken blev en blandning av lägenheter, fristående hus, radhus och parhus. Husen har små trädgårdar som det har varit möjligt att välja att omgärda antingen med plank, staket eller häck. Det har gett en mångfald och harmoniserat med hur det ser ut i resten av Mariefred. Staket och plank är röda medan husen alltså har en färgpalett som är förbestämd. Huset som man köper har en viss färg som man inte får ändra.  

Stadsparken är för Derome det som de kallar trädgårdsstad. Det innebär att bebyggelsen är blandad med villor, radhus och lägenheter och att det finns både hyresrätter, bostadsrätter och friköpta hus. Idén är att det ska göra att det blir en mångfald av människorna som flyttar in. Man bygger också i trä både på grund av det är ett förnybart material som är koldioxidneutralt och av estetiska skäl.

Kvarteret kommer ligga mellan Stallarholmsvägen och Innervägen.
Kvarteret Vallmohagen.
Hela stadsparken har en färgskala där ett antal nyanser återkommer.

Stadsparken vann Sveriges Arkitekters Södermanlands Arkitekturpris 2017. Juryn motiverade priset så här:

”På Hammarängen läggs kvarter efter kvarter till Mariefreds stadskärna. Den nya stadsdelen vävs sömlöst samman med den gamla. Utan större åthävor framgår det att stadsdelen är ny. Hammarängen är ett ovanligt stillsamt och nätt tillägg till en trivsam stad, ett tillägg som har åstadkommits med kunskap, ödmjukhet och känsla.”

Av de som flyttat in är det en stor procent som kommer från Stockholm. Där fanns även innan pandemin ett sug för många att hitta ett boende som är rymligare och närmare naturen, men tiden med restriktioner och hemarbete gjorde att ännu fler tog steget och flyttade ut till mindre städer som Mariefred. 

Läs även:

Lämna ett svar