Ökade fall av bedrägerier mot äldre

av Malin Rosén
Polisen försöker nå ut med information om bedrägeribrotten men skulle gärna se en samverkan mellan flera aktörer för att öka kunskapen och medvetenheten ännu mer.

Polisen meddelar att de just nu ser en markant ökning av anmälda bedrägeribrott mot äldre i Region Öst. I Strängnäs kommun har ett flertal äldre blivit utsatta och blivit av med stora summor pengar som följd. I nästan alla fall upprättas en anmälan, men svårigheterna för polisen att utreda brotten är stora.

Monica Bergström är polisens presstalesperson och polisen uppmanar nu personer till stor försiktighet och att anmäla även vid misstanke. Många som råkar ut för den här typen av brott känner skam för att de “inte förstod bättre” och därför drar de sig för att ringa och anmäla, men Monica menar det är viktigt för polisen. 

– Det är jätteviktigt att man anmäler för att vi ska kunna förebygga och spåra brotten. Vi tar emot anmälan och i princip i alla fall upprättas en anmälan om brott. Vi försöker utreda så gott det går, men det beror också på hur man har blivit kontaktad och hur polisen bedömer möjligheten att utreda. Ringer man flera timmar efter är det svårt att spåra, men det är ändå viktigt att anmäla, säger Monica.

Monica Bergström är polisens presstalesperson.

Bedragarna blir allt mer manipulativa och avancerade i sina tillvägagångssätt. Den senaste varianten som polisen har fått in är att de utger sig för att vara ett företag som ringer för att någon har beställt en telefon i personens namn. Bedragarna ber därefter om BankID för att åtgärda problemet. En annan variant som cirkulerar är att de utger sig för att vara ett företag som ska hjälpa personen att skydda sig mot just den här typen av bedrägerier. 

– Vi har också fått in att de ringer från sjukhuset och säger “ditt barn har varit med om en olycka och vi måste kontrollera genom BankID att det är du som är förälder”. De är jätteförslagna och de spelar verkligen på människors känslor. Ofta är det bråttom också, vilket gör att de kan bli ännu svårare att värja sig, säger Monica.

Kunskapen om hur olika aktörer förhåller sig till BankID är bristfällig på många håll, särskilt bland äldre. Därför vill polisen trycka på att varken polisen, banken eller sjukhus ringer upp en person och ber någon legitimera sig via BankID. Om det skulle hända ska man ändå vara skeptisk och be om att få namnet på personen och sedan ringa upp, menar Monica. Även om man får sitta i telefonkö så är det värt det enligt henne. 

– Man ska vara skeptisk. Är det något som man blir osäker på eller inte känns rätt – lägg på luren och släpp inte in obekanta personer. Det är en tråkig utveckling, men man måste vara väldigt skeptisk. Kolla vilket sjukhus eller varifrån de ringer, be om namn på personen, lägg på och ring upp till det sjukhuset. Motring. Man ska alltid söka kontaktvägar till sin bank som man brukar ha och är det polisen; be om att få namn och ring 114 114 och fråga om den personen, säger Monica.

Många äldre har dock lärt sig att det här pågår och lägger därför på luren, avslutar samtalet och gör en anmälan. Sedan finns det de fall där personer har blivit lurade fler än en gång. I vissa fall kommer de även till dörren och utger de sig för att vara någon som behöver komma in i lägenheten, till exempel fastighetsbolaget som ska byta brandvarnare, och går då in och stjäl värdesaker. Oftast sker det dock via telefon och sms, vilket är något som äldre ibland har svårt att förhålla sig till.

– Det kan vara tekniskt avancerat för någon som inte har levt ett digitaliserat liv. Därför är det bra om anhöriga kan hjälpa till och ställa frågan om det har ringt eller smsat någon eller informera om att det här finns och kan hända. Det är ledsamt det här, det är nedriga brott där man utnyttjar äldres svagheter på sätt som inte är okej och det är naturligtvis ännu mer skamligt att gå på samma person flera gånger, säger Monica.

Läs även:

Lämna ett svar