Strängnäs bjöd in på minimässa för gröna näringar

av Katrin Nilsson
Besökare kunde lyssna på föredrag om hur man kan tänka kring hållbarhet och föda.

För att inspirera företag inom gröna näringar som lantbrukare, livsmedelsproducenter och restauratörer bjöd Strängnäs kommun i början av veckan in till en mässa. Här hade deltagarna tillfälle att smaka på allehanda mat. Dessutom kunde man lyssna på föredrag om hur man kan tänka kring hållbarhet och föda.

I Strängnäs sköts maten av Måltidsservice. Varje dag produceras runt 7000 måltider till skolor, äldreboenden, fritidshem, gymnasium och förskolor med flera. Av de 31 kök som finns lagar man mat från grunden i 27. Kommunen är alltså en stor livsmedelskonsument och har en ambition att tänka hållbart kring sina måltider. 

På mässan presenterades också Strängnäs kommuns nya serie ”Familjen Gräslund”, som är ämnad att illustrera och ge insikter i hur Strängnäs kommun tänker kring mat och hållbarhet.

Föredragshållarna under mässan var Björn Magnusson från ”Mobigas”, Tobias Forngren från ”Freelway” och ”Niklas Karlsson” från Erikslunds trädgård.

”Mobigas” är ett miljöteknikföretag som bygger biogasstationer och framställer biogas. I tillverkningen använder de sig av till exempel stallgödsel, spannmålsrester och växtdelar. 

Företaget ”Freelway” har hittat ett fiffigt sätt för människor att spara på energi genom att samordna persontransporter och transporten av varor. Företaget har utvecklat konceptet sedan 2014.

Slutligen föreläste Niklas Karlsson från Erikslunds trädgård om ”kretslopp som affärsidé inom gröna näringar”. Han har tillsammans med Ruth Osborne och Paul Svensson byggt upp en restaurangverksamhet där råvarorna tas från mark som de själva odlar i Erikslund utanför Gnesta. 

För övrigt gav dagen digra tillfällen till att nätverka och smaka på god mat. 

Läs även:

Lämna ett svar