Dyrare hyror när investeringsstödet togs bort

av Katrin Nilsson
Janette Jardefalk är VD för Nykvarnsbostäder.

Nykvarnsbostäder hade kommit en bra bit in i byggprocessen på Skogsvägen när de fick beskedet att de inte skulle få något statligt investeringsstöd.
– De sa att man måste ansöka innan sista december 2021. Det gav ändå förhoppningen att bara vi fått in ansökan och den var komplett kommer man att få bidraget, säger Janette Jardefalk, VD Nykvarnsbostäder.

Det statliga investeringsstödet infördes för att öka byggandet av hyresbostäder och bostäder för studerande.

I området på Skogsvägen 3 till 27 är man mitt inne i byggprocessen och inflyttning för första etappen blir i september. De ska bli 102 nya lägenheter sammanlagt. De gamla husen håller på samma gång successivt på att rivas. De visade sig vara så nedgångna och fuktskadade att man bedömde att det skulle kosta nästan lika mycket att renovera dem som att bygga nytt. 

Bygget har nu fått genomföras utan investeringsstöd för hyresrätter eftersom det togs bort genom budgeten som oppositionen röstade fram i november 2021. En av de reformer som fanns med i regeringens budget men som försvann med oppositionens var nämligen det statliga investeringsstödet till hyresrätter. 

– Då fick vi information om att man skulle söka och lämna in en godkänd ansökan senast 31 december 2021. Det gjorde vi, berättar Janette.

Mot slutet av året fick de som ansökt sedan beskedet att det bara var de som fått sin ansökan beviljad 2022 som skulle få bidraget.

– Men vi hade ju inte fått det beviljat så där står vi. Det var någon slags kö och från början stod vi på plats 342 och på slutet hade vi kanske hamnat på plats 260.  

Bara en del av de som lämnat in i tid fick alltså sina ansökningar beviljade. Sveriges allmännytta har kritiserat detta. ”Idag ligger färdigberedda ansökningar för över 8 miljarder kronor i kö hos länsstyrelserna och väntar på beviljande. Det enda rimliga är att bostadsföretag som lämnat in ansökan i tid ska behandlas lika och få investeringsstöd om de uppfyller de krav som ställs.” 

Skiss över området på Skogsvägen.

En studie som gjordes av region Stockholm innan pandemin visade att det redan då var 60 procent av invånarna inte hade råd att bo i en ny hyresrätt. Det statliga investeringsstödet infördes för att öka byggandet av hyresbostäder och bostäder för studerande. Målet var att man skulle skapa ett lägenhetsbestånd med rimliga hyror som var tillgängliga för bostadssökande enligt transparanta principer. 

Om Nykvarns bostäder hade fått investeringsstödet för bygget på Skogsvägen hade det varit ett tillskott på 65 till 70 miljoner. 

– Det som påverkas är hyresnivåerna och att vi hade haft en större marginal för oförutsedda händelser. Det kan behövas med tanke på omvärlden. Det är ett krig som pågår, skenande elpriser, oförutsägbara räntor och byggentreprenörer som flaggar för höjda kostnader.

En studie som gjordes av region Stockholm innan pandemin visade att det redan då var 60 procent av invånarna inte hade råd att bo i en ny hyresrätt.

Men den främsta fördelen ifall Nykvarnsbostäder fått investeringsstödet, är att de kunnat hålla hyrorna lägre. För att få bidraget skulle man ha max en normhyra på 1 550, vilket ger en hyra på cirka 10 000 för en trea på 77 kvm. Hur nivåerna kommer att se ut nu vet man inte ännu. 

– Den första förhandlingen är 10 februari så just nu sitter vi och räknar därför har jag svårt att säga exakt. Men de kommer att bli högre.

Ambitionen för Nykvarns bostäder är att hålla hyrorna låga. Frågan är hur man nu kommer att hantera de faktum att för vissa som ska flytta tillbaka till Skogsvägen, efter att ha varit evakuerade, är hyrorna för höga. Här kommer Nykvarnsbostäder också titta på ifall det finns andra lägenheter i deras bestånd som de i så fall kan erbjuda.

– Det är planen att de ska flytta tillbaka in i de här bostäderna. Då blir det en utmaning om man har haft en låg hyra och nu får en mycket högre. Hur man klarar det ekonomiskt? Det är saker som vi kommer få diskutera med var och en.

Läs även:

Lämna ett svar