August, Ines och Vera populäraste namnen i Strängnäs kommun

av Mariefreds tidning/Måsen
Elias, Ted, Oliver och Otto är några av de namn som flest döpte sina söner till i Strängnäs kommun.

Ines och Vera var i fjol de populäraste flicknamnen i Strängnäs kommun. Bland pojkarna hamnade August på första plats, visar ny statistik från SCB. Under år 2022 var Ines och Vera de populäraste tilltalsnamnen för flickor i Strängnäs. Varje namn gavs till fem nyfödda flickor förra året.
– Här följer Strängnäs namntrenderna i landet som helhet. Det populäraste namnet förra året var visserligen Astrid, men Ines och Vera ligger på plats 13 respektive fyra på topplistan för hela riket, säger Ann-Marie Persson, statistiker på SCB.

Bland pojkarna var August det populäraste namnet i fjol. Det gavs till sex nyfödda pojkar i Strängnäs kommun.

– Toppnamnen bland pojkar i Strängnäs ligger även högt på Sverigelistan. William var det populäraste pojknamnet i hela landet förra året, men August finns på tionde plats, säger Ann-Marie Persson.

Totalt gavs de tre toppnamnen till 16 nyfödda barn i Strängnäs kommun. Sedan SCB år 1998 började föra namnstatistik har andelen barn som får något av de mest populära namnen minskat.

– För flickorna var det mer än dubbelt så många som fick toppnamnet 1998 jämfört med 2022. För pojkarna är skillnaden något mindre, men trenden mot mer unika namn är fortfarande tydlig, säger Ann-Marie Persson.

I Södermanlands län var Vera populäraste flicknamnet förra året, medan Noah eller August var vanligast för pojkar.

Trenden med tvåstaviga namn verkar stå sig: I hela riket fick drygt tre av fyra barn tvåstaviga namn i fjol. Högst i den nationella namntoppen ligger Astrid och William, följt av Maja, Liam, Alma, Noah, Vera och Hugo.

De populäraste flicknamnen i Strängnäs kommun

Namn Antal Rank
(och förändring)
Rank i riket
Ines 5 1 (+1) 13
Vera 5 1 (ny) 4
Juni 4 3 (ny) 26
Celine 3 4 (ny) 41
Clara 3 4 (±0) 20
Ester 3 4 (ny) 19
Isabelle 3 4 (ny) 51
Sigrid 3 4 (ny) 35
Tabellen visar endast namn som getts till minst tre barn. ”Ny” betyder att färre än tre barn hade namnet förra året. En positiv förändring betyder att namnet klättrat i rankingen.
De populäraste pojknamnen i Strängnäs kommun

Namn Antal Rank
(och förändring)
Rank i riket
August 6 1 (ny) 10
Noah 5 2 (+1) 3
Benjamin 4 3 (−2) 33
Elias 4 3 (ny) 11
Oliver 4 3 (ny) 5
Adrian 3 6 (ny) 37
Edvin 3 6 (ny) 51
Elliot 3 6 (ny) 25
Filip 3 6 (ny) 42
Frank 3 6 (ny) 61
Harry 3 6 (ny) 22
Malte 3 6 (ny) 27
Nils 3 6 (ny) 7
Otto 3 6 (ny) 20
Ted 3 6 (ny) 42
Tabellen visar endast namn som getts till minst tre barn. ”Ny” betyder att färre än tre barn hade namnet förra året. En positiv förändring betyder att namnet klättrat i rankingen.

Läs även:

Lämna ett svar