Lucas och Oliver populäraste namnen i Nykvarn

av Mariefreds tidning/Måsen
Toppnamnen bland pojkar i Nykvarn ligger även högt på Sverigelistan.

Lucas och Oliver var i fjol de populäraste pojknamnen i Nykvarns kommun, visar ny statistik från SCB. Under år 2022 var Lucas och Oliver de populäraste pojknamnen i Nykvarn. Varje namn gavs till tre nyfödda pojkar förra året.

– Toppnamnen bland pojkar i Nykvarn ligger även högt på Sverigelistan. William var det populäraste pojknamnet i hela landet förra året, men både Lucas och Oliver finns med på topp-20-listan, säger Ann-Marie Persson, statistiker på SCB.

För flickor fanns det förra året inget namn som gavs till tre barn eller fler i Nykvarn. Det gör att SCB inte redovisar någon statistik för kommunen.

Totalt gavs de två toppnamnen till sex nyfödda barn i Nykvarns kommun. Sedan SCB år 1998 började föra namnstatistik har andelen barn som får något av de mest populära namnen minskat.

– För flickorna var det mer än dubbelt så många som fick toppnamnet 1998 jämfört med 2022. För pojkarna är skillnaden något mindre, men trenden mot mer unika namn är fortfarande tydlig, säger Ann-Marie Persson.

I Stockholms län var Leah populäraste flicknamnet förra året, medan William var vanligast för pojkar.

Trenden med tvåstaviga namn verkar stå sig: I hela riket fick drygt tre av fyra barn tvåstaviga namn i fjol. Högst i den nationella namntoppen ligger Astrid och William, följt av Maja, Liam, Alma, Noah, Vera och Hugo.

De populäraste pojknamnen i Nykvarns kommun
Namn Antal Rank
(och förändring)
Rank i riket
Lucas 3 1 (ny) 6
Oliver 3 1 (ny) 5
Tabellen visar endast namn som getts till minst tre barn. ”Ny” betyder att färre än tre barn hade namnet förra året. En positiv förändring betyder att namnet klättrat i rankingen.

Läs även:

Lämna ett svar