Hälften av läkarna i Sörmland hinner inte med sitt jobb

av Mariefreds tidning/Måsen
5 av 10 läkare i Sörmland har svårt att ta rast.

Läkarna i Sörmland hinner inte med sina arbetsuppgifter inom ramen för sin normala arbetstid. Många läkare saknar också möjlighet att ta rast och får sällan den återhämtning de behöver mellan arbetspassen. Det visar en ny rapport från Sveriges läkarförbund.

– Riskerna för sjukskrivning ökar markant när det inte finns tid för raster och återhämtning. Den här undersökningen bekräftar vad jag ser varje dag i mitt jobb som skyddsombud. Många av våra medlemmar tvingas jobba övertid för att patienterna ska få den vård de behöver, säger Emma Terner, skyddsombud i Sörmlands läkarförening.

Läkarförbundets enkät har besvaratsav drygt 15 000 medlemmar. Undersökningen visar att:

• 2 av 10 läkare i Sörmland uppger att de inte hinner med det direkta patientarbetet inom sin normala arbetstid.
• 4 av 10 av läkarna i Sörmland uppger att de inte hinner med det indirekta patientarbetet (journalföring, remisshantering, receptförskrivning mm).
• 5 av 10 läkare i Sörmland hinner inte med sina administrativa arbetsuppgifter inom sin normala arbetstid.
• 3 av 10 läkare i Sörmland får inte den vila och återhämtning de behöver mellan arbetspassen.
• 5 av 10 läkare i Sörmland har svårt att ta rast.

Sofia Rydgren Stale är ordförande i Svenska Läkarförbundet.
Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Läkarförbundet anser att resultaten visar att arbetsgivarna inom vården i flera avseenden inte lever upp till arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter. Arbetsgivaren har en skyldighet att säkerställa att resurserna anpassas till kraven i arbetet och det framgår av undersökningsresultaten att så inte sker idag.

– Resultaten av enkäten tyder på att arbetsmiljöproblemen inom vården idag är så pass allvarliga att de på sikt riskerar att bli systemhotande för vissa delar av sjukvården. Regeringen måste tillsätta en nationell kriskommission för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen inom vården, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande, Läkarförbundet.

Läs även:

Lämna ett svar