Uppbyggnaden av Kungsladugården ett steg närmare förverkligande

av Katrin Nilsson
Den nya byggnaden kommer inte att bli en exakt kopia av Kungsladugården, men den ska se traditionell ut och det ska vara samma volym.

Statens fastighetsverk har nu tagit beslutet att göra en förstudie för att undersöka möjligheten att bygga upp Kungsladugården. Viktor Axelsson Banck, projektutvecklare på Statens fastighetsverk, är nöjd med att man har kommit så här långt.
 Det är jätteroligt att vi får möjlighet att genomföra en förstudie. Det är precis i sin linda. Vi har ingen exakt tidsplan, men vi påbörjar arbetet under våren, så kanske förstudien kan bli klar någon gång under hösten. 

Viktor Axelsson Banck, som jobbat med projektidén där man formulerat målen för förstudien, förklarar att Kungsladugården blir ett unikt projekt om det blir verklighet. 

– Det är sällan vi bygger nytt på Statens fastighetsverk. Annars kan det möjligen vara ambassader eller något tillskott till ett museum, men att vi uppför en byggnad som den här händer inte ofta. 

Byggnaden kommer inte att bli en exakt kopia av Kungsladugården, men den ska se traditionell ut och det ska vara samma volym. Att man nu vill undersöka möjligheten att uppföra en byggnad där Kungsladugården stod beror på att den är så viktig, förklarar Viktor.

– Det är som ett sår i landskapet här kring slottet och Mariefred. Kungsladugården har ju haft en historisk betydelse.

Viktor Axelsson Banck är projektutvecklare på Statens fastighetsverk.

En stor hyresgäst är tänkt att bli Strängnäs kommun som i så fall kommer att ha flera av sina verksamheter där. Mariefreds bibliotek, mötesplats, fritidsverksamhet, scen och utställningslokaler skulle på det sättet kunna vara samlat på ett ställe.  

– Det blir en publik verksamhet. Vi kommer att fortsätta diskussionerna och samarbetet med kommunen under den här förstudiefasen, för att se till att hitta en så bra utformning som möjligt.

Statens fastighetsverk kommer att använda modern miljövänlig byggteknik. Enligt planen för studien kommer bygget, om det genomförs, att göras som ”ett pilotprojekt för hållbarhet med fokus på klimatpåverkan.” Vad det gäller själva byggprocessen försöker man hitta metoder och material som lämnar så lite avtryck som möjligt.

– Det är vårt mål att det ska vara hållbart, inte bara miljömässigt utan också socialt, ekonomiskt och kulturellt. Det vi tittar på är att bygga klimatneutralt och ha energismarta lösningar. Vi ligger också nära forskningen för att kunna få in kunskapen också hos oss genom det här projektet, berättar Viktor.

”Det är som ett sår i landskapet här kring slottet och Mariefred. Kungsladugården har ju haft en historisk betydelse”, betonar Viktor Axelsson Banck.

Ett sätt att hålla ner energikostnaderna är att erbjuda lokaler till institutioner som behöver lagerutrymme, där kravet på lokalerna inte är så stort. 

– De är en dröm för oss att få in arkiv och föremålsförvaring. Man har speciellt stora möjligheter om man har arkiv och Kungsladugården blir ju en stor byggnad med enorma takytor, där man kan generera mycket energi under den varma ljusa delen av året. Den kan man använda både för att värma och kyla huset.

Dessutom vill man gärna ha aktörer inom återbruk. Där skulle eventuellt Statens fastighetsverk själva vara intresserade av lokaler. 

– Där har vi eventuellt ett eget behov. Vi har återbruk idag, så vi satsar på det. Sen kan man tänka sig att en kommersiell aktör kan vara hyresgäst här också. 

Kungsladugården i Mariefred, 1910-1913. Okänd fotograf.

Projektet med Kungsladugården är tänkt att ge nya kunskaper vad gäller energilösningar och hållbarhet, som Statens fastighetsverk i framtiden kommer att kunna använda i sin övriga verksamhet. 

– Vi vill bland annat titta på lagring över tid både av elenergi och värmeenergi. Det finns olika tekniker för att lagra den i vatten eller i batteribanker. Det finns många aspekter och det utvecklas hela tiden.  

Läs även:

Lämna ett svar