Tänk långsiktigt när du väljer lokaltidning

av Mariefreds tidning/Måsen

Vi skulle vilja skriva mycket mer, men vi nöjer oss med att upplysa läsarna om några få saker apropå Mariefredspostens senaste ledare. Där påstås att endast en tidning – dvs den näst största – i varje kommun kan få presstöd. Det är inte sant.

Alla tidningar som uppfyller kraven – vilka bl a är att ha lägre täckningsgrad än 30%, inte ha för stor andel annonser, endast ge ut tidningen i ”totalupplaga” fem gånger per år och att ha minst 1500 betalande prenumeranter per vecka – kan söka och få presstöd. Presstödet, vilket just nu är under förvandling, har sedan 70-talet haft till syfte att öka mångfalden av tidningar och många hundra tidningar i Sverige får varje år presstöd. Vi önskar Mariefredsposten lycka till i sina försök att också erhålla stödet. (Läs mer om presstödsnämndens regler på mprt.se.)

MT/Måsen sålde tidigare prenumerationer till skolor, ”ett jättegäng” var länge sedan, men tvekade ändå aldrig att granska skolornas verksamhet. Skulle någon läsare trots det känna oro för att MT/Måsen är ”beroende av” skolorna kan det meddelas att några skolprenumerationer inte längre säljs.

Vi skulle, som sagt, vilja bemöta det som skrivs på fler sätt, men att gå i polemik och försöka förstöra för våra konkurrenter och tidigare medarbetare är inte vår stil.

Mariefredsposten säger sig vilja bli ”kommunbäst” på att granska politikerna i området. Lyckas tidningen i sina försök är den värd många prenumeranter. Fortsätter tidningen att inte tala sanning, insinuera felaktigheter eller på annat sätt baktala sina konkurrenter är den inte värd en enda.

Mariefreds tidning har funnits sedan 1800-talet, Måsen sedan 1980-talet och tidningen i sin nuvarande form sedan 2006. Som Mariefredsposten själv skriver: Tänk långsiktigt när du väljer lokaltidning.

/Anna (ägare) och Klara (ansvarig utgivare) Löfving med redaktion

Läs även:

Lämna ett svar