Duvpest i Sörmland

av Malin Rosén
Symptomen hos duvor är törst, diarré tillsammans med rörelsesvårigheter och vridning av halsen.

Nyligen konstaterade Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) duvpest hos två döda duvor i Eskilstuna kommun. Viruset är mycket smittsamt och kan smitta andra fågelarter. Hos hönsfåglar kan viruset ge upphov till den allvarliga smittan newcastlesjukan. Länsstyrelsen Södermanland vill således uppmana alla som håller fågel i länet att vara extra uppmärksamma.

Symptomen hos duvor är törst, diarré tillsammans med rörelsesvårigheter och vridning av halsen. De duvor som drabbas hittas ofta döda utan sjukdomstecken och viruset är således svårt att upptäcka. Smittan dyker dock upp ibland bland vilda duvor och SVA har ännu inte kunnat se en ökning av konstaterade fall. Dock bör viruset tas på allvar då newcastlesjukan är mycket förödande för hönsfåglar. 

Symptomen varierar men ofta sker det en minskning i äggproduktion samtidigt som det sker en ökad förekomst av ägg utan skal. Djuren kan även drabbas av försvårad andning och hosta samt diarré. Man har också vittnat om förlamning av vingar och ben, vridning av nacken, kramper och cirkelgång.

Skulle en gård drabbas av newcastlesjuka måste alla fåglar avlivas och äggen destrueras. Senast i november konstaterades ett utbrott i Östergötland där 14 000 värphöns blev tvungna att avlivas.

Läs även:

Lämna ett svar