Strängnäs stift ska minska klimatrisker med digitala medel

av Malin Rosén
Den upphandlade screeningtjänsten är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och SMHI. Foto: Maria Svensk

Nu har Strängnäs stift hjälpt till att ta fram en digital klimatutbildning om de risker som finns för kyrkan i samband med klimatförändringar. De har även tagit fram en möjlighet för samtliga församlingar inom stiftet att kunna screena sina kyrkor för att undvika framtida problem som är kopplade till ett mer extremt klimat. 

Den digitala klimatutbildningen riktar sig till anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan. Emilia Bergius är klimathandläggare och projektledare vid Strängnäs stift, och kommenterar initiativet via Strängnäs stifts hemsida. 

– Klimatförändringen innebär stora utmaningar för våra kyrkor, kyrkogårdar och kulturföremål och vi vill med denna digitala utbildning stötta församlingar och pastorat i arbetet med klimatanpassning, säger Emilia. 

Strängnäs stift innefattar cirka 190-200 kyrkor och varje församling har mellan fyra och fem övriga byggnader att förvalta tillsammans med kyrkan, som exempelvis församlingshem. 

Den upphandlade screeningtjänsten är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och SMHI som är framtagen för församlingar som behöver göra specifika klimatriskbedömnningar av kyrkans fastigheter och kyrkogårdsmark. Med hjälp av screeningtjänsten kan församlingarna identifiera vilken grad en fastighet kan komma att drabbas av av klimatrelaterade risker såsom översvämningar och torka. Detta ska också kunna ge en grund till fortsatt arbete med klimatanpassning inom församlingen. 

Screeningen ingår i klimatutbildningen, men vilka eventuella åtgärder som församlingen kan behöva vidta ingår inte i utbildningen. Det lämnas till de lokala förutsättningarna att bedöma och ta hand om. 

Arbetet är en del av Svenska kyrkans arbete med Färdplan för klimatet och har skett tillsammans med Luleå och Visby stift. 

Läs även:

Lämna ett svar