Svenska kyrkan vill avverka sörmländsk skog med rödlistade och fridlysta arter

av Malin Rosén
Michael Lander har hittat bronshjon som är skyddad och grön sköldmossa som har ett starkt skydd och deras växtplatser får inte förstöras. Foto: Michael Lander

Svenska kyrkan är idag en av Sveriges största skogsägare med ungefär 400 000 hektar. Skogarna avverkas fortlöpande för att ge kyrkan intäkter, men skogsbruket har vid åtskilliga tillfällen kritiserats för att avverka skogar med höga naturvärden och utrotningshotade arter. Nu vill Strängnäs stift kalavverka 42 hektar naturskog i Näshulta, Eskilstuna kommun, som har rödlistade och fridlysta arter, som ingår i EU:s lista över skyddade arter som är viktiga att bevara.  

Michael Lander inventerar skogar över hela Sverige och lyckades rädda 340 hektar av fjällnära skog från att avverkas vid Idre i Dalarna.

Michael Lander är aktiv inom Skydda skogen och Naturskyddsföreningen. För drygt två veckor sedan träffade han egendomsförvaltaren för Strängnäs stift och en anställd från Svenska kyrkan samt skogvaktaren från Härad skog för att få dem att ändra sitt beslut gällande kalavverkningen i Näshulta. 

Michael har alltid varit mycket fascinerad och intresserad av naturen och tack vare sina uppmuntrande föräldrar fick han ha ta hem alla möjliga kräldjur och insekter från skogen. Som tonåring var han väldigt involverad i naturarbete och föreningar som sysslade med artbevarande. Nu driver han två företag inom foto och arkeologi, men hans brinnande intresse skogen har aldrig försvunnit och nu reser han över hela landet som en slags självlärd fältbiolog för inventera avverkningshotade skogar.

– Jag skriver rapporter, inventerar och skickar beslutsunderlag till länsstyrelsen och gör egentligen skogsbolagens jobb. Det är otroligt energikrävande, men skogsbolagen gör bara en snabb bedömning och går inte ner på artnivå trots att det är deras skyldighet att göra naturvärdes- och artbedömingar. De behöver ta in kunniga, men de gör det inte, så jag får egentligen göra deras jobb, säger Michael.

Skogen i Näshulta är ett mycket populärt utflyktsmål för familjer i det närliggande området. Michael som själv bor i närheten har inventerat skogen och hittat flera rödlistade, skyddade och fridlysta arter som lever där och fornminen som är olagliga att förstöra. I anslutning till den avverkningshotade skogen finns också en scoutstuga där barnen via scouterna lär sig om naturen. 

– Enligt Strängnäs stift ska intäkterna gå till kyrkans barntimme och då undrar jag varför barnens tid i skogen inte är lika viktigt. Om inte kyrkan tar ansvar, vem ska då göra det? De borde värna om skapelsen och vara föregångare inom skogsbruket, men istället går de i motsatt riktning och bedriver trakthyggesbruk, som varken tar hänsyn till artbevarande eller klimatet. 

De fridlysta fågelarter som Michael har hittat i den avverkningshotade skogen i Näshulta är bland annat mindre hackspätt, spilkråka och talltita.
Michael har även hittat ulltickeporing som är en väldigt ovanlig svamp och växer på ullticka. Den är VU-klassad och sårbar.

Trots att de är dubbelcertifierade skogsförvaltare bryter de mot certifieringarna hela tiden, enligt Michael. Om något går snett skyller de på att misstag sker och att entrepenörerna som sköter avverkningarna saknade kunskap.

– De tar ner naturvärdesträd såsom sälg och trots att Länsstyrelsen säger att de måste vara oerhört försiktiga och stoppa avverkningen om de stöter på fornminnen fortsätter de att ta sönder och förstöra fornminnen systematiskt. 

Skogsstyrelsen har godkänt avverkningen men Michael menar att om Strängnäs stift skulle kalavverka skogen skulle de kommer begå artskyddsbrott och att Skydda skogen således kommer att upprätta en polisanmälan om de genomför avverkningen.

– Då kommer vi att göra en polisanmälan och vi har jätteduktiga jurister inom Skydda skogen som tar på sig det, säger Michael.

Strängnäs stift vill för närvarande kalavverka skogen, markbereda och sedan plantera snabbväxande gran. Michael och Skydda skogen har inte fått någon respons på sin uppmaning till ett mer naturnära skogsbruk utan inväntar nu stiftets beslut. 

– De skulle i princip kunna rulla in här med maskinerna när som helst men vi hoppas att de tar sitt förnuft till fånga och att de i fortsättningen väljer att skydda skogen genom att bruka den med mer naturnära och hyggesfria metoder, säger Michael. 

Läs även:

Lämna ett svar