Nykvarns kommun varnar för falsk information

av Katrin Nilsson
Nykvarns kommun uppmanar medborgarna att vara källkritiska.

Nykvarns kommun går nu ut med en varning till alla att vara uppmärksamma och källkritiska. Bakgrunden är att det har spridits falsk information i kommunens namn. 

För att hjälpa människor att vara mer källkritiska informerar kommunen om vilka vägar man generellt använder för att nå ut med information. Det är framförallt hemsidan, nykvarn.se. Där finns nyheter och servicemeddelanden att läsa för kommunens medborgare. 

En varningssignal som pekar på att uppgifter inte har kommunen som avsändare är när man sprider olika typer av personuppgifter som namn, bild och telefonnummer. Att sprida den typen av information strider nämligen mot dataskyddsförordningen. 

Kommunen uppmanar nu medborgarna att vara källkritiska och hänvisar till krisinformation.se som är svenska myndigheters sida med information som kan vara användbar vid krissituationer. Här finns också information om källkritik som kan vara nyttig för alla.

På krisinformation.se betonar man att källkritik har blivit svårt i vårt samhälle där informationsflödet är stort och kommer från många olika avsändare. De konventionella medierna står bara för en liten del av alla nyheter som är tillgängliga idag. 

Då är det viktigt att vara noggrann med att se vilken källan är och om den kan ha en agenda. Syftet kan till exempel vara att agitera för åsikter, underhålla eller tjäna pengar. En fråga man kan ställa är vem eller vilka som tjänar på att informationen sprids. 

Ofta är nyheter som sprids en blandning av korrekt information och lögner. Det kan också vara att information vinklats på ett sätt som gör den missvisande. 

På krisinformation.se understryker man också att var och en har ett ansvar att inte sprida felaktig information exempelvis till sina vänner. 

Läs även:

Lämna ett svar