Turinge-Taxinge församling utbildas inom HBTQIA+

av Jennifer Lundkvist
Patrik Ingemansson och Johanna Marks är projektledare för Regnbågsnyckeln i församlingen. På pastoratet finns bland annat regnbågsflaggor och en vepa med alla stegen som ingår i certifieringen.

Som ett steg i att inkludera alla identiteter och läggningar håller Turinge-Taxinge församling just nu på att utbilda sig inom ämnet HBTQIA+. Projektet går under namnet Regnbågsnyckeln. 

För tio år sedan tog Svenska kyrkan ett beslut om att församlingar bör sträva efter att HBTQ-certifieras med hjälp av Regnbågsnyckeln. Spannet har också utökats med I för intersexpersoner, A för asexuella och plus för att inkludera alla andra identiteter och läggningar.

Det är upp till varje samling att själv välja om man vill certifieras, men när man väl bestämt sig är kravet att samtliga medarbetare måste utbildas. Processmodellen är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Riksförbundet EKHO och Sensus.

– Man utbildas i sex olika steg och det krävs 100% närvaro för alla anställda inom församlingen, berättar kyrkoherde Patrik Ingemansson som också är projektledare för Regnbågsnyckeln i församlingen. Just nu befinner vi oss i det gula steget.

För tio år sedan presenterade kyrkorådet HBTQ-certifieringen Regnbågsnyckeln. Den regnbågsfärgade nyckeln symboliserar acceptans och kunskap kring ämnet HBTQIA+. Foto: Kristin Lidell.

Det första steget (röd) innebär att församlingen visar intresse för märkningen och tillsammans med styrgruppen planerar hur man ska komma igång. Det andra steget (orange) handlar om att utbilda de anställda kring normer, bemötande och inkludering. Man får också boken ”Så att jag kan komma in” som handlar om kristen tro och olika HBTQ-berättelser.

Turinge-Taxinge är idag på det tredje steget (gul) vilket innebär att de kommer att delta i fem studiecirklar utifrån boken som de fick i steg två.

Regnbågsnyckeln handlar inte bara om att utbilda sig rent kunskapsmässigt utan också om att anpassa verksamheten rent fysiskt utifrån HBTQ.

– Arbetsansökningar ska bland annat anpassas efter alla, säger Johanna Marks som är församlingspedagog och som tillsammans med Patrik är projektledare i församlingen. Skyltar på toalettdörrar kanske behöver göras om också. Språket vi generellt använder när vi kommunicerar och vilka bilder som används utåt är också jätteviktigt.

Kyrkorådet uppmanar församlingar i landet att utbilda sig inom ämnet HBTQ. I januari påbörjade man i Turinge-Taxinge sin process mot att HBTQ-certifieras. Foto: Svenska kyrkan.

Hela certifieringsprocessen beräknas ta sex månader. Regnbågsnyckeln delas ut till församlingen vid en gudstjänst i form av intyg och märke att fästa på väggen.

– Märkningen ska visa att man kommer till en församling som är utbildad inom ämnet, säger Patrik. Alla ska känna sig välkomna. Man tar in funktionsnedsättning och andra också.

Västra Vingåkers och Österåkers pastorat var först ut i stiftet med att ta emot Regnbågsnyckeln. Även Nyköping församling är färdigutbildade. Örebro pastorat är igång med processen, men som mycket annat pausades arbetet under pandemin.

– Allt stannade av lite under pandemin men nu hoppas man komma igång igen. Vi började vår process nu i januari.

Efter avslutad certifiering är tanken att symbolen ska sättas upp i alla kyrkor för att visa att kyrkan finns till för alla människor.

– Vi är en bra plats för alla åldrar att lyssna på varandra, säger Johanna. En plats där man kan prata om sådana här frågor. Man ska känna sig trygg.

Patrik och Johanna berättar att det finns många ungdomar som lever med denna typ av frågor. Självskadebeteende och självmord är höga i dessa åldrar och man hoppas att certifieringen ska visa att Svenska kyrkan står för öppenhet och acceptans och bjuder in till viktiga samtal.

– Den första november kommer biskop Johan och ”märker oss”, skrattar Johanna och gör citationstecken i luften.

Läs även:

Lämna ett svar