Ny plan efter tvist om bostadsområdet Bergtorp

av Klara Löfving
Enligt kommunen skulle exploatören stå för merparten av kommunens kostnader i projektet.

Bostadsområdet Bergtorp i Nykvarn har varit under utbyggnad sedan 2019. På grund av en tvist mellan Nykvarns kommun och exploatören har utbyggnaden av de kommunala anläggningarna i området försenats. Nu har kommunen tagit fram en plan för hur arbetet ska fortskrida. 

Enligt kommunen skulle exploatören stå för merparten av kommunens kostnader i projektet, vilket innebar projektering, vatten- och avloppsarbeten samt gatuanläggning i området. Exploatören valde istället att sälja marken vidare till flera andra bostadsutvecklare. 

Eftersom kommunen och exploatören inte kunde komma överens om finansiering till projektet avstannade arbetet. Idag saknas pengar för att genomföra projektet som det var planerat från början. Kommunen ser således över det återstående arbetet och kostnaderna och upphandlar nu en ny projektör och entreprenör för att kunna slutföra arbetet. 

Läs även:

Lämna ett svar