Allt större brist på laddstolpar – sämst utbyggnad i Södermanlands län

av Mariefreds tidning/Måsen
Sämst utbyggnad av laddstolparna är det Södermanlands län, där de endast ökat med 10–15 procent.

För femte året granskar Riksförbundet M Sverige utbyggnaden av publika laddstolpar. Bristen blir värre för varje år eftersom antalet laddbara bilar ökar i mycket snabb takt. Bristen på laddinfrastruktur riskerar att få en stor påverkan på omställningen från fossila drivmedel.

Dagens drygt 450 000 laddbara bilar kräver enligt EUs målsättning en tiondel så många stolpar, 45 000. Men M Sveriges sammanställning av statistik från branschorganisationen PowerCircle visar att antalet publika laddstolpar är mindre än hälften av vad de borde vara, bara 18 000 i hela landet.

– Laddinfrastrukturen behöver bli bättre i hela landet, inte bara i storstäderna. Tvärtom ökar de laddbara bilarna mest utanför storstäderna. I Stockholms län var ökningen av laddbara bilar minst i Sverige, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige.

I Uppsala och Norrbottens län har laddstolparna ökat mest, med 116 respektive 81 procent. Trots det gäller för samtliga län att laddstolparna ökar i alldeles för låg takt. Sämst utbyggnad var det i Jämtland och Södermanlands län, där stolparna ökat med endast 10–15 procent.

– Bristen på laddstolpar kan snabbt få konsekvenser, som att bilisten tvingas köra laddhybriden på bensin. Då uteblir klimatnyttan och de klimatfrämjande egenskaperna hos bilarna går om intet. Detta är illa eftersom tillverkningen av de laddbara bilarna frestar på miljön genom den mer omfattande råvaruåtgången samt att bilen kostat bilägaren mer i inköp jämfört med en vanlig bil, säger Carl-Erik Stjernvall.

Satsningar i det publika laddnätet krävs också för att elbilar inte bara ska vara en möjlighet för dem som bor i eget hus och kan ladda hemma, eftersom utbyggnaden i allmännytta, bostadsrättsföreningar och samfälligheter också är mycket bristfällig.

I höstas presenterade M Sverige resultatet av en enkätundersökning som visade att landets kommuner behöver mer stöd i frågor som rör laddinfrastruktur. Många vet inte vad som gäller, vad de kan göra för att förbättra laddinfrastrukturen eller hur behoven ser ut.

Konkurrensverket har nyligen aviserat en ny rapport om kommunernas roll vad gäller byggande av laddstolpar, som presenteras senare under 2023. Myndigheten ser problem i konkurrenshänseende med att vissa kommuner erbjuder gratis laddning samt att man möjligen försvårar för andra aktörer som vill nyttja kommunal mark.

Som M Sverige påpekat i och med resultatet av höstens enkätundersökning, är behovet av hjälp och stöd mer eller mindre skriande i landets kommuner. Det är förstås viktigt att alla förhållanden som bidragit till försämrad konkurrens måste bort så snart som möjligt.

– Kommunerna behöver klara besked som hjälper dem att öka takten i utbyggnaden. Vi hoppas att Konkurrensverket kan bidra med råd och tips som ökar konkurrensen och förbättrar förutsättningarna så att det blir lättare för bilister att ladda sina bilar, säger Carl-Erik Stjernvall.

Läs även:

Lämna ett svar