Mystiskt bygge på Långgatan dröjer

av Katrin Nilsson
Det finns en gräns efter två år men på samma gång är det upp till byggherren när eller om man börjar bygga efter att man har fått startbeskedet.

I åratal har förbipasserande kunnat se hur den tomma tomten på Långgatan 19 har genomgått olika stadier av förfall och uppsnyggning. En dag för några år sedan satte ”Svenska hem” upp skyltar där det stod att de planerade ”arkitektritade lägenheter med vindskänsla, takkupor, hiss och terrasser”, men sedan hände ingenting. 

Nu är skyltarna nedtagna och tomten är bara delvis instängslad, men om man går till Svenska hems hemsida finns det fortfarande information om byggprojektet. 

”Mitt i centrala Mariefred skall vi bygga ett mindre, exklusivt projekt med lägenheter. Här ges en fantastisk möjlighet att kombinera ett nytt boende i äldre anrik miljö. Arkitektritade lägenheter med vindskänsla, takkupor, hiss och terrasser. Innergården kompletteras med bilplats och gemensam gård.”

Ingen svarar när MT/Måsen söker ”Svenska hem”, men Johan Svärd från Mäklarhuset minns att han tidigare fått uppdraget att sälja lägenheterna. 

– Det är lite pausat. Hur länge vet jag inte dock. Det är ”Svenska hem” som har hand om det här bygget. 

Det händer att företag får bygglov men sen aldrig kommer igång med ett bygge för att förutsättningarna förändras.

Mäklarhuset hade i uppdrag att sälja i ungefär ett halvår. 

– Det var nog två år sedan. Nu har vi tappat kontakt med dem. Jag vet inte hur det ser ut och vad de har för planer. 

Försäljningen gick inte så bra.

– Vi gjorde ett försök och det var ganska trögt. Sedan ville ”Svenska hem” titta över projektet i sin helhet. Så lät det då, men sedan kan jag inte svära på att det är så de ser på det idag.

På Strängnäs kommun kan man berätta att Sultat Fastighetsutveckling AB som är en del av Svenska hem fick bygglov på fastigheten MUNKHAGEN 4 för nybyggnad av flerbostadshus, förråd, parkering och plank i oktober 2019 och delstartbesked för markarbete och grundläggning i september 2021.

– De har ju startbesked i alla fall. När man får det har man två år på sig att komma igång. Gör man inte det på två år förfaller startbeskedet, berättar Niklas Rehn, bygglovshandläggare och byggnadsinspektör på Strängnäs kommun.

Det finns alltså en gräns efter två år, men på samma gång är det upp till byggherren när eller om man börjar bygga efter att man har fått startbeskedet. 

– Att man har bygglov betyder inte alltid att man kommer igång. Att de har ett startbesked behöver det inte betyda att någonting blir byggt.

Bygglov upphör i princip att gälla ifall projektören inte börjat bygga inom två år efter startbeskedet, vilket betyder att man har tid på sig fram till 17 september i år att starta bygget.

På kommunen gör man uppföljningar på de byggen man har beviljat. 

– Vi får ha lite koll på det vi kallar tvååringar och femåringar. Tvååringarna gäller startbeskedet som går ut och femåringar i bygglovet som slutar gälla efter 5 år. Sen blir man ju tvungen att söka nytt.

Det händer alltså att företag får bygglov men sen aldrig kommer igång med ett bygge för att förutsättningarna förändras. 

– Jag tycker själv att det är konstigt att man söker bygglov och sen inte bygger, men det kan hända saker och vi har väldigt speciella tider just nu med inflation och allt annat som behöver väga in, säger Niklas Rehn.

MT/Måsen har sökt ”Svenska hem”.

Läs även:

Lämna ett svar