Började som en samlarhobby, men har sedan utvecklats – Möt naturvårdaren Håkan Elmqvist

av Malin Rosén
Håkan Elmqvist har flertalet av de svenska arterna.

Den 2 mars startar Håkan Elmqvists nybörjarkurs om fjärilar. Håkan bor med sin fru Kicki i Mariefred. Han är entomolog, medförfattare och översättare till flera böcker om Sveriges fjärils- och insektsarter. Nu ska han hålla en fjärilskurs vid sex tillfällen, med ett sjunde avslutande tillfälle i form av en fjärilsexkursion. 

Håkan växte upp i Stockholm och började intressera sig för insekter redan i förskoleåldern. När hans mamma förbjöd honom att fånga fjärilar blev det ”förbjuden frukt”, som i sin tur sporrade hans samlarintresse. Under gymnasietiden startade Håkan och hans vänner en fjärilsförening som i praktiken blev en ungdomsavdelning till Entomologiska föreningen på Naturhistoriska Riksmuseet och därefter blev det en solklar väg genom universitetsstudierna till en tjänst på museet. 

– Jag började intressera mig för dagfjärilarna och sedan gick jag över till de större nattfjärilarna och så småningom blev det de mindre nattfjärilarna och till sist malarna. Från början var det enbart en samlarhobby, men sedan lär man sig mer och mer. För att kunna söka aktivt efter olika arter måste man lära sig om fjärilarnas biotoper och värdväxter, säger Håkan. 

Håkan menar att det är nödvändigt att ”ta en liten bit av naturen” för att man ska förstå den.

När Håkan och Kicki fick sin första son flyttade de till en gård i Åkersskogarna och så småningom fick Håkan en tjänst som NO-lärare på Gripsholms folkhögskola, sedermera Röda korsets folkhögskola, i Mariefred. Där blev han kvar tills skolan flyttade till Skärholmen 2004. Kort därefter fick han ett översättningsjobb som gjorde att livet tog en ny vändning och sedan dess har han skrivit och översatt böcker som levebröd. 

Ända sedan 80-talet har Håkan även hållit i olika fjärils- och naturkurser och bland hans elever har förekommit forskare och myndighetspersoner. För även om Håkan har ett stort samlarintresse av fjärilar, inventerar han också åt länsstyrelsen och har ett nära samarbete med forskare från hela Norden. Han har återupptäckt flera arter och fortsätter att vara en tillgång för forskare i form av fältkunskap, insamlande av forskningsunderlag och dokumentation. 

– På senare år har det blivit populärt att enbart ”skåda” och fotografera fjärilar. Vissa personer är negativa till samlande. De ser inte att vi bidrar till forskningen och skyddandet av arter. Det förekommer kommersiellt samlande och handel i utlandet, men det har vi inte här i Sverige och vi stöttar inte alls den företeelsen. Intresset för fjärilar och även andra insekter börjar som en samlarhobby, men sedan utvecklar det sig till ett stort intresse för naturvård. De flesta som jag känner bidrar på ett eller annat sätt till att skydda den biologiska mångfalden, säger Håkan. 

Ända sedan 80-talet har Håkan hållit i olika fjärils- och naturkurser.

Samlandet påverkar inte förekomsten av fjärilar, enligt Håkan, utan populationerna är stora och spridda. Han menar att det är nödvändigt att ”ta en liten bit av naturen” för att man ska förstå den och om ingen fördjupar sig i insekter kan vi inte heller rädda dem från utrotning. För att forskning ska vara möjlig och för att göra de undersökningar som behövs måste det finnas kunskap och insamlat material för det. 

– Det har skett en väldig expansion av nya, helt främmande arter på senare tid. Klimatförändringarna är påtagliga och det är klart att det är kul med nya arter, men när man vet skälet är det inte så roligt. Samtidigt är det jättemånga arter som har försvunnit och blivit utrotade på grund av exploatering av deras utvecklingsmiljöer. 

Klimatförändringarna, jordbruket och skogsbruket har slagit hårt mot fjärilarna i Sverige och för närvarande är en fjärdedel av alla svenska fjärilsarter hotade enligt Artdatabanken. Genom markförändringar, giftspridning och avverkning har flera av de vanligaste arterna försvunnit över hela Sverige och så även i Sörmland. 

Idag finns det förhållandevis få forskare inom entomologi och det saknas fortfarande professionella på alla insektsgrupper. Med sina samlingar hoppas Håkan att han ska kunna bidra till framtida forskning, och med sina kurser och böcker vill han ge tillbaka till naturen genom att få fler att intressera sig för att lära känna den och insekterna i den.

Läs även:

Lämna ett svar