Större punktlighet med glesare avgångar

av Katrin Nilsson
Statistik från Mälardalstrafik visar att antalet avgångar som ställts in med kort varsel har minskat på alla fem linjer som Mälartåg trafikerar.

Stora problem med förseningar och inställda tåg under 2022 gjorde att MTR Mälartåg beslöt sig för att minska antalet avgångar till tidtabellskiftet 11 december. Nu kör man färre turer än man tidigare avtalat med huvudmannen Mälardalstrafik och resultatet har blivit större punktlighet.

Mälardalstrafik som ägs av regionerna i Stockholm och Mälardalen upphandlar Mälardalstrafiken. När MTR tog över efter SJ fick de stora problem med personalbrist. Det var dels för att det finns en nationell lokförarbrist, dels för att många i personalen valde att lämna Mälartåg när MTR tog över driften. 

Efter ett år med många förseningar och inställda avgångar reducerade man alltså trafiken för att kunna hålla turlistan fram till att man löst sina personalproblem. 

Nu visar statistik från Mälardalstrafik att antalet avgångar som ställts in med kort varsel har minskat på alla fem linjer som Mälartåg trafikerar. I januari var andelen tre procent mot tolv respektive sex i november respektive december. Beräkningar som Mälardalstrafik gjort av tågens punktlighet, som bara omfattar de tåg som inte är inställda, visar också positiva siffror. Punktligheten har gått upp från 88 % i december till 92 % i januari. 

Den reducerade tidtabellen är en del av en åtgärdsplan, som MTR Mälartåg gjort för att komma tillrätta med problemen med inställda och sena tåg. Nu har man bland annat startat lokutbildningar i egen regi. Målet är att så fort som möjligt återinföra de avgångar som man nu tagit bort. 

Läs även:

Lämna ett svar