Befolkningen ökar i Nykvarn – nu 11 664

av Mariefreds tidning/Måsen
I Nykvarns kommun bor numera 11 664 personer.

I drygt hälften av landets kommuner ökar befolkningen. Det visar SCB:s färska befolkningssiffror för 2022 som publiceras i dag. Även i Nykvarns kommun har folkmängden ökat. I Nykvarns kommun bor numera 11 664 personer. Det är en ökning med 164 personer, motsvarande 1,4 procent, jämfört med år 2021.

I Sverige som helhet föddes det ovanligt få barn under 2022, man får gå tillbaka till 2005 för att hitta lägre siffror.

– I Nykvarn föddes också färre barn än 2021, men jämfört med 2020 var de fler. Det är framför allt antalet flyttar till och från kommunen som förklarar varför befolkningen ökar, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.

 

I hela Stockholms län ökar befolkningen med minst 0,2 procent i 22 av 26 kommuner jämfört med året innan. Den största ökningen står Sigtuna kommun för (3,2 procent), medan folkmängden i Vaxholms kommun minskade mest (0,8 procent).

Följande bild visar utvecklingen kommun för kommun.

Tabeller

Så utvecklades befolkningen i Nykvarn mellan 2021 och 2022
Folkmängd 2021 11 500
Födda 112
Döda 71
Inflyttade 853
Utflyttade 735
Folkmängd 2022* 11 664 +164
*) Födda, döda och flyttnetto summerar i vissa kommuner inte alltid till skillnaden i total befolkning. Mer om det i metoddelen längre ner.
Andra nyckeltal för Nykvarn
Nyckeltal 2022 2021
Andel födda i Sverige 85,9 % 86,5 %
Andel utrikes födda 14,1 % 13,5 %
Skilsmässor 21 26
Giftermål 48 49
Andel män 51,0 % 51,0 %
Andel kvinnor 49,0 % 49,0 %

Läs även:

Lämna ett svar