Färre nyfödda än på 13 år i Södermanland

av Mariefreds tidning/Måsen
I Södermanlands län föddes 2 876 levande barn under förra året.

Antalet nyfödda minskade stort i Sverige under 2022 jämfört med tidigare år. I Södermanlands län var det 13 år sedan det föddes så få barn som under 2022, visar ny statistik från SCB. Den totala folkmängden i länet ökade dock med 765 invånare.

I Södermanlands län föddes 2 876 levande barn under förra året.
– Senast det föddes färre barn i Södermanland var 2009. Då föddes det 2 863 barn i länet, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.

Barnafödandet minskade i 20 av 21 län samt i 215 av Sveriges 290 kommuner under 2022 jämfört med 2021.

Totalt föddes 104 734 barn i fjol, vilket är 9 529 färre än 2021.

– Det är en minskning med 8,3 procent. Senast det föddes färre barn i Sverige var 2005, säger Lovisa Sköld.

Fruktsamheten i Sverige har historiskt påverkats av bland annat ekonomiska konjunkturer, utbildningsnivåer, deltagande i arbetsliv och olika samhällsfaktorer som förändringar i familjepolitiken.

– Det är svårt att säga exakt vilka faktorer som ligger bakom det minskade barnafödandet under 2022. Men vi ser att antalet födda barn per kvinna minskar bland både Sverigefödda och utrikesfödda kvinnor, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

I Södermanlands län bor numera 302 566 personer. Det är en ökning med 765 personer, motsvarande 0,3 procent, jämfört med år 2021.

– Det är framför allt inflyttningen som gör att folkmängden i Södermanland ökar jämfört med året innan. 12 409 personer flyttade dit under förra året, medan 11 571 flyttade därifrån. Däremot drar de låga födelsetalen ner folkmängden – fler dog än föddes, säger Lovisa.

Befolkningen ökar med minst 0,2 procent i fem av nio kommuner jämfört med året innan. Den största ökningen står Strängnäs kommun för (1 procent), medan folkmängden i Flens kommun minskade med 1,6 procent.

Följande bild visar utvecklingen kommun för kommun.

Tabeller

Så utvecklades befolkningen i Södermanland mellan 2021 och 2022
Folkmängd 2021 301 801
Födda 2 876
Döda 3 100
Inflyttade 12 409
Utflyttade 11 571
Folkmängd 2022* 302 566 +765
*) Födda, döda och flyttnetto summerar i vissa kommuner inte alltid till skillnaden i total befolkning. Mer om det i metoddelen längre ner.
Andra nyckeltal för Södermanland
Nyckeltal 2022 2021
Andel födda i Sverige 79,3 % 79,3 %
Andel utrikes födda 20,7 % 20,7 %
Skilsmässor 728 808
Giftermål 1 250 1 101
Andel män 50,2 % 50,2 %
Andel kvinnor 49,8 % 49,8 %

Läs även:

Lämna ett svar