Parkeringar i fokus när Nykvarns centrum växer vidare

av Katrin Nilsson
I Nykvarns centrum är nu kvarter fyra, fem och sex nästan klara.

Nu är snart de första husen som byggs i Nykvarns centrum färdiga. En fråga är vad som händer med parkeringsplatserna i centrum när byggnationerna fortsätter med nästa etapp.


I Nykvarns centrum är nu kvarter fyra, fem och sex nästan klara. När nästa etapp av bygget nu tar vid kommer halva ytan av parkeringsplatsen framför kommunhuset att behöva stängas av meddelar Nykvarns kommun. Stängningen blir enligt exploatören från september 2023.

Det här bortfallet av parkeringar kommer i sin tur att kompenseras med att man erbjuder andra ställen att ställa bilen. Bland annat kommer byggnaderna som idag ligger vid Ica och Nykvarnkyrkan att rivas för att ge plats åt en parkering. Sedan kommer enligt Nykvarns kommun totalexploatören Moby fortlöpande se till att det erbjuds parkeringsplatser under olika skeden av byggnationen.

Det är privata bolag som bygger Nykvarns nya centrumdelar. Nykvarns kommun sålde marken och efter ägarbyten tillhör området idag Slättö förvaltning och Sveaviken bostad. I avtalet med kommunen har man bland annat kommit överens om hur många parkeringsplatser som ska finnas i centrum för besökare när det är klart, vilket är samma antal som det fanns tidigare, nämligen 186 platser. Dessutom ska det finnas laddstolpar och plats för bil- och cykelpool.

De hus som är näst i tur att byggas är de som planerats där grillen ligger. De byggnaderna som finns där idag kommer att rivas för att ge plats åt de två husen i kvarter tre i centrumbygget. Under kvarter tre ska man också anlägga ett underjordiskt parkeringsgarage, vilket är anledningen till att man behöver stänga av delar av parkeringen framför kommunhuset.

Läs även:

Lämna ett svar