Strängnäs befolkning växer mest i länet

av Mariefreds tidning/Måsen
Befolkningen i Strängnäs kommun har ökat med 397 personer, motsvarande 1 procent, jämfört med år 2021.

I drygt hälften av landets kommuner ökar befolkningen. Det visar SCB:s färska befolkningssiffror för 2022 som publiceras i dag. Även i Strängnäs kommun har folkmängden ökat. I Strängnäs kommun bor numera 38 526 personer. Det är en ökning med 397 personer, motsvarande 1 procent, jämfört med år 2021.

I Sverige som helhet föddes det ovanligt få barn under 2022, man får gå tillbaka till 2005 för att hitta lägre siffror.

– I Strängnäs föddes visserligen också färre barn än 2021, men jämfört med 2020 var de fler. Det är framför allt antalet flyttar till och från kommunen som förklarar varför befolkningen ökar, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.

 

I hela Södermanlands län ökar befolkningen med minst 0,2 procent i fem av nio kommuner jämfört med året innan. Den största ökningen står Strängnäs kommun för (1 procent), medan folkmängden i Flens kommun minskade mest (1,6 procent).

Följande bild visar utvecklingen kommun för kommun.

Ökning i flera kommuner

I hela Sverige är vi, enligt den senaste befolkningsstatistiken, 10 521 556 invånare. Det är en ökning med 0,7 procent jämfört med 2021.

Folkmängden ökar på flera håll. Jämfört med året innan har 159 kommuner vuxit och 131 krympt, när även förändringar mindre än 0,2 procent räknas med.

Den största befolkningsökningen i hela landet hittar vi i Sigtuna kommun i Stockholms län. Här har folkmängden vuxit med 3,2 procent på bara ett år.

Under samma period har befolkningen i Överkalix kommun i Norrbottens län krympt med 2,8 procent.

– Att befolkningen i Sverige ökade förra året förklaras till viss del av att det föddes fler än det dog, men främst av att det invandrade fler än det utvandrade, säger Lovisa Sköld.

Läs även:

Lämna ett svar