Klimatrådet i Strängnäs fick en trög start

av Katrin Nilsson
Klimatrådet bildades 30 mars 2022 som ett samarbete mellan Strängnäs kommun och Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

I en interpellation undrade Yvonne Knuutinen (V) i januari vad Klimatrådet ska göra och när ”det ska hända någonting?” Nu konstaterar ordförande i Klimatrådet, Magnus Brandel (S) genom ett skriftligt svar, att det ”tagit lite tid”, men att han ”har en förhoppning om att relativt snart skall kunna genomföra det första mötet”.

Klimatrådet bildades 30 mars 2022 som ett samarbete mellan Strängnäs kommun och Solör Bioenergi Fjärrvärme AB, som tidigare köpt kommunens fjärrvärmeverk. Tanken med Klimatrådet var enligt styrdokumentet att man ville göra en ”särskild satsning på lokala miljö- och klimatåtgärder i Strängnäs”. 

Här skulle man bilda något som man kallat en samverkansplattform med fokus på fjärrvärme/kyla och hållbarhetsfrågor och siktet inställt på klimatomställning.

I rådet skulle finnas representanter från både kommunen, näringslivet och andra organisationer. 

Tanken med Klimatrådet var att göra en särskild satsning på lokala miljö- och klimatåtgärder i Strängnäs.

Eftersom Klimatrådet hittills fört en undanskymd tillvaro undrade Yvonne Knuutinen alltså i en interpellation i januari 2023 vad som hänt sedan rådet bildades. Frågorna var om det hade varit några möten, om det i så fall fanns några protokoll och om det hade tillkommit några ledamöter förutom de som först valdes när rådet bildades. Dessutom undrade Yvonne vad som hänt med idéerna som framfördes om att kanalisera pengar till lokala klimatåtgärder genom rådet. 

Magnus Brandel (S) svarar i protokollet att det har gått långsamt och att gruppen inte har påbörjat sitt arbete. På samma gång har man enligt Magnus jobbat med att hitta Klimatrådets arbetsformer och komma underfund med hur samarbetet med Solör ska fungera. Dessutom har man arbetat med att ta fram kriterier för vilka projekt som kan vara aktuella för att få stöd. 

Interpellation är en skriftlig fråga som ställs av en ledamot till en ansvarig politiker; ofta ordföranden i en nämnd. En interpellation bör handla om angelägenheter av större intresse för kommunen. Interpellationer får bara röra ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har ansvar för. Ordförande i fullmäktige avgör om frågan eller interpellationen ska behandlas. 

Läs även:

Lämna ett svar