Nya beslut för att rädda isbanan i Mariefred

av Malin Rosén
I februari beslutade teknik- och fritidsnämnden att upphandlingen ska breddas och byggentreprenaden uppskattas nu att landa på 7 500 000 kronor.

Nu har Strängnäs kommun beslutat att utöka budgeten för att bygga in isbanan/isrinken på Hammarens IP i Mariefred. Efter ett möte mellan IFK Mariefred och teknik- och fritidsnämnden kommer upphandlingen nu att breddas och byggentreprenaden att genomföras till en kostnad som uppskattas landa på 7 500 000 kronor. Förhoppningen är att färdigställa ishallen till säsongen 2023-24.

Anders Steiner är arrangör i IFK Mariefreds hockeysektion och drivande i insamlingen “Rädda isbanan i Mariefred”.

I samband med flytten till Hammarens IP 2014 fick IFK Mariefred en ny isrink med tak och väggar. Ishallen kan dock inte klassas som en fullständig inomhusrink då man uteslöt den sista väggen för att ventilationssystemet skulle vara mycket kostsamt. Istället lät man en vägg vara öppen så att luften kunde cirkulera naturligt. 

2016 havererade isbanans kylanläggning och IFK Mariefred startade insamlingen “Rädda isbanan i Mariefred”. Kylanläggningen kom slutligen på plats men den öppna väggen och klimatet skapade fortsatta svårigheter för isen att lägga sig och hålla hela säsongen ut.

Våren 2020 tog teknik- och fritidsnämnden ett inriktningsbeslut att bygga in isbanan/isrinken på Hammarens IP. När arbetet fortskred visade det sig att inbyggnaden inte skulle rymmas inom tidigare beräknad budget. Ventilation och viss konstruktion behövde uppgraderas och kostnaden uppskattades då till totalt cirka 5 800 000 kronor. 

För att finansiera delar av inbyggnationen startade IFK Mariefred en insamling. Sammanlagt fick idrottsklubben in 600 000 kronor men sedan dess har världsläget förändrats. Nu har byggprojektets prisbild ökat ytterligare och utöver det har taket visat sig behöva isoleras till en ännu större kostnad än tidigare beräkningar.

I februari beslutade teknik- och fritidsnämnden att upphandlingen ska breddas och byggentreprenaden uppskattas nu att landa på 7 500 000 kronor. IFK Mariefred har samverkat med kommunen i regelbundna möten och Anders Steiner, arrangör i IFK Mariefreds hockeysektion och drivande i insamlingen “Rädda isbanan i Mariefred”, menar att sportklubben nu hoppas att kunna påskynda processen så att anläggningen ska stå klar inför säsongen 2023-2024. 

– I ett första skede syftade mötena till att ta fram behovsbild och ritningar medan de senare under året mer fokuserat på att stämma av status och om möjligt försöka påskynda processen så att anläggningen ska kunna bli fullt funktionell inför säsongen 2023-24, säger Anders i ett inlägg på Facebook.

Anders menar att IFK Mariefred har ett mycket bra samarbete med kommunen och tillsammans vill de få till en lösning som är bra, slutlig och som har respekt för kommuninvånarnas skattepengar. De kommer nu att fortsätta med sina möten med kommunen i syfte att upprätthålla goda relationer och följa processen.

– Men såklart även i syfte att kunna påverka så att tidsplan och resultat blir så bra som möjligt, säger Anders i inlägget. 

Läs även:

Lämna ett svar