Strängnäs kommun flaggade för Ukraina 

av Malin Rosén
Den första juli 2022 tog Sveriges kommuner över ansvaret att ordna boende åt ukrainska flyktingar från Migrationsverket.

Den 24 februari var det ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. På årsdagen hissade Strängnäs kommun den ukrainska flaggan vid kommunhuset för att visa solidaritet med de drabbade av kriget. 

Den första juli 2022 tog Sveriges kommuner över ansvaret att ordna boende åt ukrainska flyktingar från Migrationsverket. Strängnäs kommun har nu ordnat lägenheter och kommunens avdelning “Arbete och service” har gjort i ordning lägenheterna med möbler och husgeråd.

När Ryssland invaderade började Sveriges kommuner att förbereda sig för att ta emot ukrainska flyktingar. Strängnäs kommun förberedde sig genom att ordna evakueringsboende för att flyktingarna skulle få någonstans att ta vägen med sovplatser och mat att få. Evakueringsboendet utnyttjades dock aldrig, istället öppnade Migrationsverket ett boende på Mälarblick under april 2022.

Cirka 200 ukrainare vistades i Strängnäs kommun under sommaren. En del av flyktingarna flyttades vidare av Migrationsverket till andra kommuner. 56 ukrainare anvisades till Strängnäs kommun och sammanlagt vistas cirka 130 ukrainska flyktingar i kommunen – varav några bor här permanent. 

ABF, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och flera kyrkor har ordnat svenskkurser och hållit i språkkaféer.

Under året som har gått har Internationella kvinnoföreningen ordnat utflykter och ABF, Studiefrämjandet och Studieförbundet ilda samt flera kyrkor har ordnat svenskkurser och hållit i språkkaféer. Rädda barnen har ordnat stödgrupper för barn som har behövt psykosocial hjälp och Familjekompis har matchat ihop svenska och ukrainska familjer för att de ska känna tillhörighet. Stora insamlingar har gjorts med kläder och saker till flyktingfamiljer på både organisationers och privatpersoners initiativ. 

I aktiviteterna som har anordnats är det inte bara ukrainska flyktingar som har deltagit utan även flyktingar från andra nationaliteter. Kommunen har haft en enskild arbetsgrupp och samordnare för att anordna och koordinera kommunens insatser. Detta har inbegripit att utöka Språkcentrums verksamhet och att ge socialt stöd och anordna sagostunder, samt hjälpa ukrainare till jobb och få tag i viktig information.

Den 23 februari höll Röda korset ett föredrag på Multeum i Strängnäs om sitt arbete i Ukraina för att uppmärksamma årsdagen. Den 24 februari anordnade Svenska kyrkan en konsert “Musik för freden” i domkyrkan med text och musik både på ukrainska och svenska. 

Läs även:

Lämna ett svar