Strängnäs kommun vill se nya regler för foodtrucks och torghandlare

av Katrin Nilsson
Kommunstyrelsen vill sänka avgifterna för tillfälliga torgplatser. På bild: Gyllenhjelmstorget i Strängnäs.

Kommunstyrelsen har nyligen beslutat om att ändra reglerna för torghandeln i Strängnäs kommun. Förutsatt att kommunfullmäktige godkänner beslutet kommer de nya reglerna att gälla från och med den 1 april. 

Till att börja med vill kommunstyrelsen sänka avgifterna för tillfälliga torgplatser. Det innebär att taxan isåfall sänks från 200 kronor per dag till 150 kronor. Syftet med sänkningen är att det ska ge större variation i utbudet och att platserna ska användas oftare.

Utöver det kommer fem nya platser avsedda för foodtrucks att upprättas. Fyra på Visholmen i Strängnäs och en på Solvändans parkering i Mariefred. Hyran för dessa platser kommer att ligga 200 kronor per dag och kosta ytterligare 200 kronor om man vill ha el. 

Kommunstyrelsen vill även att de säsongssäljare som återkommer och har haft en fast torghandelsplats ska få förtur till samma plats. 

En annan förändring är det nya digitala bokningssystemet där man kan boka sin plats och fylla i vilka varor man säljer, och samtidigt se de andra bokningarna som har gjorts för samma dag. Syftet är att underlätta för handlarna som då enkelt kan boka samt av- och omboka utan att behöva kontakta någon från kommunen. 

Läs även:

Lämna ett svar