Ingen simhall just nu i Mariefred

av Katrin Nilsson
Enligt teknik- och fritidsnämnden är det inte möjligt att prioritera en simhall i Mariefred för närvarande.

Det blir ingen inomhusbassäng just nu, för den simintresserade medborgare som lämnat in ett förslag om att bygga ett badhus i Mariefred. Däremot nämnde teknik- och fritidsnämnden, i sitt beslut, att man är medveten om att Åkersbadet är slitet. I framtiden kommer det därför finnas ett behov av ett nytt badhus någonstans i trakterna kring Mariefred och Åker. 

I medborgarförslaget framhöll förslagsställaren alltså att Mariefred behöver en simhall. Hen betonar att det skulle kunna påverka kommuninnevånarnas hälsa positivt och höja livskvalitén. Det skulle kunna vara något som skapar glädje för alla åldrar. Tanken med förslaget är att det skulle vara en relativt sett mindre byggnad på samma sätt som Åkersbadet. 

Teknik- och fritidsnämnden gjorde alltså bedömningen att det inte är möjligt att prioritera att bygga en simhall i Mariefred för närvarande. Där framhöll man att kommunen just nu också uppför en simhall i Larslunda som kommer att ersätta Thomasbadet. Den kommer enligt nämnden ligga bättre till för de flesta kommuninnevånare. 

Det är enligt motivationen som teknik- och fritidsnämnden gör inte ekonomiskt motiverat att på samma gång som man bygger i Strängnäs också uppföra ett badhus i Mariefred. De investeringar kommunen gör nu är att man bygger badhuset i Larslunda och försöker rusta upp Åkersbadet. Åkersbadet som framför allt ämnad att ha simundervisning i kommer att kunna klara behovet ännu en tid menar nämnden, men i framtiden ser man alltså ett behov av ett nytt badhus i trakterna kring Mariefred och Åker. 

Läs även:

Lämna ett svar