Sopplunch med fokus på säkerhet

av Barbro Holmberg
Marita Andersson, Tommy Jansson och Sanna Granbeck

Mariefreds församlings sopplunch i församlingshemmet på onsdagen gästades av informatörer från Strängnäs kommun och polisen, som berättade hur man kan förebygga brand och brott.

Polis Sanna Granbeck inledde med att förevisa en film, som åskådliggjorde hur lätt man kan bli lurad av någon som, på ett förtroendefullt och övertygande sätt samt iklädd reflexväst och gul hjälm, påstår sig komma från ”kommunen” och hur lätt vederbörande kan ta sig in i bostaden, utan att behöva uppvisa legitimation. Var medveten, ifrågasättande och vaksam var Sannas sammanfattning och hon påminde också om att aldrig förvara värdesaker såsom plånbok, bankkort och bilnycklar i hallen, precis innanför ytterdörren.

En god stund avsattes till de förtroliga och mycket trovärdiga telefonsamtal man kan få ta emot, där den uppringande kan vara mycket påläst och övertygande. Låt dig inte luras, bara för att den uppringande kan dina födelsedata och ibland till och med ditt kompletta personnummer, var en uppmaning. Likaså påmindes vi om att aldrig logga in på BankID på uppmaning av den uppringande, inte ens om de påstår sig ringa från till exempel Mälarsjukhuset. Sammanfattningen är att vara extremt vaksam och ifrågasättande, när någon ringer. Gör inget förhastat i stunden, även om den uppringande begär skyndsamma åtgärder på grund av påstådda ”pågående bedrägeriförsök”, be den uppringande att återkomma, fråga gärna någon anhörig innan ni svarar på några frågor eller agerar var en av flera användbara uppmaningar.

Ett bra tips från Sanna är också att bara ha ett begränsat belopp på transaktionskontot, det vill säga det konto där bankkort är anslutet och att ha ett konto ”på sidan om” och från vilket man kan göra överföringar vid behov och förvara aldrig kort och kod i anslutning till varandra!

Om man, trots allt, har blivit har råkat ur för bedrägerier, ska man inte skämmas, sa Sanna. Dessa bedragare är så rutinerade och kan vara så övertygande och vi får höra att deras ”affärsmetoder” till och med har drabbat före detta poliser. Således, skäms inte om du har råkat ut för något, kontakta omedelbart din bank samt polisanmäl alltid, var Sannas råd.

Tommy Jansson från kommunens säkerhetsenhet påminde oss om vilka nationelle resurser som läggs på till exempel trafiksäkerhet och andra livsviktiga åtgärder, som att till exempel förvissa oss om att alla barn är simkunniga och jämförde med vad som görs för att förhindra åldringsbrott och han föreföll inte helt nöjd. Tommy stannade en god stund vid ämnet brandsäkerhet och berättade att äldre personer är överrepresenterade i statistiken över omkomna vid brand, att det då ofta saknas brandvarnare och att bränder vanligen startar i vardagsrum eller sovrum och oftast under kväll eller natt. Det han tyckte att de boende och framförallt anhöriga ska vara vaksamma på tecken på torrkokning i kokkärl, brännmärken, alkoholkonsumtion, medicinering, hörselnedsättning och svårigheter att kunna sätta sig själv i säkerhet. Tommy påminde om att, i händelse av brand, råder följande utrymningsstrategi: Om man bor i lägenhet, stanna kvar i bostaden och undvik rökfyllda trapphus och om man bor i villa, utrym bostaden. Vidare upplyste han de församlade om att regelbundet testa brandvarnare. ”Skriv upp den förestående åtgärden i almanackan, med jämna mellanrum”, var ett bra tips vi fick.

Strängnäs kommuns trygghetssamordnare Marita Andersson avslutade informationsstunden med att upplysa om kommunens ”Servicetjänster”, som riktar sig till dem som är 70 år eller äldre. Som exempel på kostnadsfria tjänster nämnde Marita till exempel hjälp med att byta glödlampor, uppsättning av gardiner och byte av batterivarnare. Kommunen tillhandahåller även andra tjänster till självkostnadspris och de är till exempel snöskottning, gräsklippning och transport av sopor till återvinningscentral. Ytterligare information finns att tillgå på kommunens hemsida: www.strangnas.se 

Nedan följer en avskrift från en av bilderna som visades under informationsstunden:

Kom ihåg!

– Polisanmäl alltid om du har blivit utsatt för brott. 

– Öppna inte dörren om du är det minsta osäker.

– Skydda kortkoden när du handlar eller tar ut pengar.

– Lämna aldrig ut ditt BankID, kortnummer eller kortuppgifter.

– Skaffa ett tittöga och säkerhetskedja till ytterdörren.

– Prata med dina äldre anhöriga och medvetandegör dem. 

Vi var ungefär 25 gäster och åhörare närvarande under sopplunchen och vi uppskattade informationen, samvaron och självklart husmors Anna goda soppa.

Läs även:

Lämna ett svar