BUP Sörmland har längst kötid i landet

av Jennifer Lundkvist
Psykisk ohälsa bland barn och unga fortsätter att växa. Det kombinerat med personalbrist inom Barn- och ungdomspsykiatrin har lett till ovanligt långa väntetider. Region Sörmland är sämst i landet.

Psykisk ohälsa bland barn och unga fortsätter att öka, men med allt längre kötider hinner man utveckla djupare ångest och må ännu sämre. Region Sörmland är sämst i landet när det gäller vårdgaranti för BUP.
Nyligen presenterade Sveriges kommuner och landsting en lista över hur väl alla regioner uppfyller vårdkraven för Barn och ungdomspsykiatrin. Längst ner på listan hittar vi Region Sörmland, som bara uppfyller nio procent av kraven för vårdgarantin. På första plats hamnar Gotland med imponerande 96 procent.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) erbjuder rådgivning, behandling och utredningar kring exempelvis oro och ångest, nedstämdhet och depression, ätstörningar, koncentrationssvårigheter och självskadebeteende. BUP riktar sig till barn och unga upp till 18 år, som på ett eller annat sätt lider av psykisk ohälsa.

Sedan 2011 är målsättningen för BUP att barn och unga inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning, och ytterligare 30 dagar till en fördjupad utredning och behandling. Just nu är dock väntetiderna betydligt längre än så.

– Det är enormt trist att BUP fortfarande har samma problematik som de har haft sedan 25 år tillbaka, säger en mamma. Jag sökte hjälp för min son i Region Skåne år 1997 och det dröjde till 2010 för att få diagnos och stöd.

Endast nio procent av barn och ungdomar i Region Sörmland får sitt första besök till BUP inom de bestämda 30 dagarna – som är gränsen för vårdgarantin.

Förutom BUP-mottagningar på de stora sjukhusen har Region Sörmland sedan 2016 även öppnat nio samtalsmottagningar för barn i åldrarna 6 till 17 år med lättare psykisk ohälsa. Bland länets nio mottagningar är det längst väntetid i Strängnäs, Eskilstuna och Katrineholm.

I januari 2022 rapporterade Sveriges Radio Ekot att 20 av 21 regioner saknade personal inom BUP-verksamheten. Personalbristen sågs redan då medföra en negativ effekt på den psykiatriska vården för barn och unga.

SVT Nyheter rapporterade i oktober 2022 att man inom Region Sörmland hade rekryterat personal för att korta köerna och möta det ökade trycket.

– Som det ser ut just nu tror jag inte att söktrycket kommer att minska, men vi ser hoppfullt på situationen i och med att vi utökar våra resurser, sa enhetschefen Linda Ljungqvist då.

De senaste fyra åren har antalet patienter till BUP ökat med 13 procent enligt Sveriges kommuner och regioner.

De senaste fyra åren har antalet patienter till BUP ökat med 13 procent enligt Sveriges kommuner och regioner. Inom Region Sörmlands nio samtalsmottagningar har antalet patienter ökat från 273 år 2016 till 1 853 år 2021. Närmare 138 000 individer i Sverige fick år 2020 öppenvård inom BUP, jämfört med 116 700 personer år 2016.

Andelen barn och unga som uppger att de har hälsoproblem har fördubblats sedan mitten av 1980-talet och så många som hälften av alla 15-åringar är drabbade. Forskningen visar att den psykiska ohälsan har förvärrats ännu mer under pandemin och riskerar att påverka ungas mående negativt på lång sikt.

BUP är ansvarig för utredning av bland annat adhd. Socialstyrelsen uppskattade år 2021 att 4,5 procent av flickorna och nästan 9 procent av pojkarna mellan tio och 17 år hade en adhd-diagnos år 2020. Fem år tidigare låg siffran på 2,9 respektive 7,1 procent.

En utredning för adhd tar vanligtvis flera veckor och resulterar ofta i medicinering efter fastställd diagnos.

– Generellt påbörjar inte omkring 25 procent i åldersgruppen någon läkemedelsbehandling efter adhd-diagnos, säger Peter Salmi som är utredare på Socialstyrelsen. Det kan till exempel finnas en samsjuklighet som gör det rimligt att avstå.

Drygt 75 procent av alla unga patienter tar dock ut någon form av adhd-medicin, men siffrorna skiljer sig mycket mellan regionerna.

– Variationerna kan till exempel bero på skillnader i tillgänglighet till utredningar, säger Peter Salmi.

Läs även:

Lämna ett svar